Tìm kiếm

Tp. HCM: H. Củ Chi, Trang nghiêm lễ tắm Phật tại chùa Hạnh Đức

30/04/2020 10:12
Kính mừng Đại lễ Phật đản PL: 2564 DL: 2020

Nhân kỷ niệm 2644 năm ngày Đức Phật đản sinh, sáng ngày 8/4 Canh Tý, chùa Hạnh Đức (H. Củ Chi) đã long trong tổ chức lễ tắm Phật PL: 2564, được biết chùa Hạnh Đức là ngôi chùa mới được thành lập vào ngày 8/2 Ất Mùi (2015), do Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Đệ tử cố Hòa thượng Thích Như Thọ - trụ trì chùa Bửu Đà Q.10) khai sơn, Đây là lần thứ 3 Đại lễ Phật đản được tổ chức tại chùa Hạnh Đức, với tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, được sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản được chư tăng tại bổn tự và Phật tử hoàn thiện.

IMG 3279

Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) tham lễ tại tổ đường chùa Hạnh Đức

IMG 3281

 IMG 3284

Trước khi cử hành lễ mộc dục, Đại đức trụ trì có thời pháp thoại ngắn về ý nghĩa Phật đản và ý nghĩa lễ tắm Phật.

IMG 3286

 Phật tử trang nghiêm lắng nghe sự chỉ dạy của Đại đức trụ trì

IMG 3292

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu niêm hương cúng dường tại chánh điện chùa Hạnh Đức

Chúng con cung kính nghe rằng, nơi cõi trời đâu Suất đà, Thiện Huệ bồ tát ưng thời tốt, cỡi thần tượng giáng phó trần gian. Tại cung vua Tịnh Phạn, Ma Da phu nhân cảm mộng lành, mang thánh thai quang lâm phàm thế. Vui mừng thay, hoa đàm đã nở, sông núi hoan ca, thiên long trỗi nhạc, các trời rải hoa, chín rồng tắm Phậ ttại ta bà, bảy bước xưng tôn cùng vũ trụ. Màu nhiệm thay, ứng linh tích để báo trước nguyện độ sanh, hiện hóa thân để mở đầu ơn cứu độ. Hôm nay ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, đệ tử chúng con, cung kính quỳ trước đài vàng, chí thành nấp trong ánh sáng, chiêm ngưỡng sơ sanh bảo tướng, lạy mừng từ phụ kim thân, ca dương công đức, bậc thầy ba cõi độc tôn, tán tụng hồng danh vị thánh muôn loài đệ nhất.

IMG 3294

 Hội chúng nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.

IMG 3295

 IMG 3304

Đại đức Thích Hạnh Hiếu cử hành nghi thức sái tịnh

IMG 3305

 IMG 3315

Nghi thức dâng hoa cúng Phật đản sanh và lễ mộc dục

IMG 3317

 Dưới cây Vô ưu

Đản sanh thị hiện

Chín rồng phun nước

Bảy bước xưng tôn 

IMG 3319

Ngã kim quán mộc chư Như Lai

Tịnh trí trang nghiêm công đức tụ

IMG 3322

 Phật tử lần lượt thực hiện nghi lễ tắm Phật dưới sự chứng minh của Đại đức trụ trì.

IMG 3325

 Các em nhỏ được mẹ hướng dẫn tắm Phật

IMG 3326

 Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, Phật tử lần lượt thực hiện nghi thức tắm Phật thật trang nghiêm.

IMG 3324

 IMG 3344

IMG 3334

Ngũ trược chúng sanh linh ly cấu

Đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân

IMG 3338

 Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật trong tiếng kinh hòa âm của Đại chúng tạo nên không khí trang nghiêm và thanh tịnh

IMG 3342

 Phật tử cuối cùng thực hiện nghi thức tắm Phật...

IMG 3352

 Nhất tâm xưng tán hồng danh Đức Phật

IMG 3299

Phật tử nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình.

IMG 3358

 Khóa lễ tắm Phật kết thúc trong niềm hoan hỷ của những người con Phật, được biết năm nay Phật tử về chùa Hạnh đức tham dự lễ tắm Phật cũng đông, tuy nhiên với sự sắp xếp của Đại đức trụ trì cũng như chư Tăng tại bổn tự, các nghi thức được thực hiện trang nghiêm để lại rất nhiều ấn tượng và niềm vui hỷ lạc cho những người tham dự.

IMG 3356

... chụp hình lưu niệm với Đại đức trụ trì.

ĐỒNG TUẤN - ĐỒNG NGHĨA - CHÚC TUYÊN

Các tin tức khác