Tìm kiếm

Tp. HCM, H. Củ Chi, Chùa Hạnh Đức lễ quy y lần 8

13/03/2020 09:50
Nhân ngày vía Quan Âm Bồ Tát Đản sanh 19/02 Canh Tý, chùa Hạnh Đức tổ chức lễ quy y lần 8 cho quý thiện nam tín nữ phát tâm quy y

Chùa Hạnh Đức được thành lập vào ngày 8/2 Ất Mùi (2015), đến này đã tổ chức thành công Phật sự quan trọng như Lễ Vía A Di Đà, Lễ Phật Đản, Lễ Vu Lan Báo Hiếu, Lễ Hằng Thuận.... Lễ quy y lần 8 cũng nằm trong kế hoạch hoàn thành các công tác Phật sự tại chùa Hạnh Đức dưới sự cho phép của Đại đức Thích Hạnh Hiếu (Phó thư ký BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì chùa Hạnh Đức huyện Củ Chi).

IMG 3093

Thiện nam tín nữ trang nghiêm nơi chánh điện chùa Hạnh Đức....

IMG 3100

... và đảnh lễ cung thỉnh Đại đức trụ trì....

IMG 3102

IMG 3106

....quang lâm chánh điện để trao truyền tam quy ngũ giới đến với thiện nam tín nữ phát tâm quy y

IMG 3109

Nương tựa Phật Pháp Tăng là nền tản chuyển hóa tâm tham sân si, là nhân duyên thù thắng giúp cho cuộc sống được bình an và hạnh Phúc, nhân dịp vễ vía Bồ Tác Quan Thế Âm, Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) đã quang lâm chánh điện chùa Hạnh Đức cử hành nghi thức niêm hương cúng dường theo quy củ thiền môn và lễ sám hối cho quý thiện nam tín nữ phát nguyện quy y.

IMG 3111

Đại đức Thích Hạnh Hiếu niêm hương cúng dường Tam Bảo

IMG 3112

 Theo đó, Đại đức trụ trì nguyện cầu Tam Bảo thùy từ chứng minh gia hộ quý thiện nam tín nữ phát tâm quy y, tinh tấn tu tập, siêng làm tất cả các điều thiện, không làm các điều ác.

IMG 3120

Đại đức Thích Hạnh Hiếu xướng lễ kinh chú và đảnh lễ 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm

IMG 3125

Quý thiện nam tín nữ Phát tâm quy y đồng trì niệm kinh chú do Đại đức ân sư khởi niệm

IMG 3128

 Sau phần nghi thức niêm hương cúng dường và đảnh lễ danh hiệu Phật, Đại đức Thích Hạnh Hiếu đã an tọa nơi bàn chứng mình và diễn giải Tam Bảo và 5 giới cấm đến với hội chúng phát tâm quy y.

IMG 3131

Đại đức Thích Hạnh Hiếu thuyết giảng quy y Tam Bảo và 5 giới cấm của nhà Phật

IMG 3130

 Hội chúng trang nghiêm lắng nghe Đại đức ân sư thuyết giảng

Theo đó Đại đức Thích Hạnh Hiếu chia sẻ: Được làm thân người là khó, được gặp Phật pháp lại còn khó hơn, hôm nay quý thiện nam tín nữ được làm thân người và đầy đủ lục căn là một nhân duyên, hôm nay quý thiện nam tín nữ phát tâm quy chính là đang gieo trồng thiện lành cho đời này và đời sau, bên cạnh đó Đại đức ân sư đã khuyên nhủ tất cả mọi người mạng sống mọi người đang dần giảm nên cố gắng tinh tấn tu tập sau khi đã phát nguyện quy y.

IMG 3133

Nhiều vị lớn tuổi cảm thấy hạnh phúc khi được gặp Phật pháp ở tuổi xế chiều

IMG 3150

Rất đông quý thiện nam tín nữ phát tâm quy y vào dịp lễ vía Quan Âm Bồ Tát

IMG 3113

 Sau khi diễn giải Tam quy và năm điều giới cấm, Đại đức trụ trì chùa Hạnh Đức đã hướng dẫn quý thiện nam tín nữ phát lồ sám hối trước khi thọ nhận giới cấm.

IMG 3117

Thiện nam tín nữ hồ quỳ phát lồ sám hối trước Tam Bảo...

IMG 3159

 ... và thọ nhận giới cấm để tinh tấn tu tập

1. Không sát sinh - nuôi dưỡng lòng từ bi, 2. Không trộm cắp - tạo nhân duyên giàu có, 3. Không tà dâm - hạnh phúc gia đình bền vững, 4. Không nói dối - tạo niềm tin lẫn nhau, 5. Không uống rượu - vun bồi trí tuệ.

IMG 3173

 Đón nhận phái quy y từ Đại đức Bổn sư

IMG 3175

Niềm hoan hỷ của chư vị Phật tử phát nguyện quy y...

IMG 3180

Phật tử quy y tại chùa Hạnh Đức được ban pháp danh có chữ lót nữ Hạnh nam Đức

IMG 3166

 siêng làm các điều thiện không làm các điều ác

IMG 3146

Khóa lễ quy y kết thúc trong tinh thần hoan hỷ của tất cả hội chúng

ĐỒNG TUẤN - CHÚC TUYÊN - ĐỨC HẢI

Các tin tức khác