Tìm kiếm

Chùa Bửu Đà TP Hồ Chí Minh: Phát 300 Phần Quà Tại Huyện Lăk - Đak Lak

18/10/2012 15:23
Sáng ngày 20/5/2012 , Đoàn từ thiện chùa Bửu Đà – Tp Hồ Chí Minh, do Đại Đức Thích Chúc Bảo hướng dẫn, được sự trợ duyên của Đại Đức Thích Nhuận Độ trụ trì chùa Quãng Trạch huyện Lăk – Đak Lak.

Có ông Nguyễn Văn Dũng hội chũ thập đỏ huyện cũng tham gia hộ trợ đoàn. Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho bà con người đồng bào dân tộc thiểu số 300 phần quà, mỗi phần trị giá 300. 000 VND. Với tâm Bồ tát đạo thực hành hạnh bố thí đoàn đã vào trực tiếp nhà anh KRứ xã Đak Nuê - Lăk. Gia đình anh có 3 người con đều bị tật nguyền, đoàn đã trao tận tay gia đình anh phần quà trị giá 3 triệu đồng.

        Trong Kinh Địa Tạng, phẩm thứ mười, khi Bồ Tát Địa Tạng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng:

       "Bạch Đức Thế Tôn, con xem chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh công đức bố thí, hiệu quả có sự nhiều ít khác nhau, có người được hưởng phước một đời, có người được hưởng phước mười đời, có người được hưởng phước hàng trăm, ngàn đời, lợi lạc lớn lao. Tại sao như thế, cúi xin đức Thế Tôn từ bi giảng trạch cho chúng con được biết".

        Đức Phật dạy tóm lược như sau:

      "Bất cứ ai gặp những người già yếu, bần cùng, hèn mạt, tàn tật, câm ngọng, đui mù, ngây điếc, không được toàn vẹn, mà tự tay đem bố thí với lòng từ bi, thương xót, dùng lời mềm mỏng an ủi họ tử tế, khiến cho họ được an ổn, vui vẻ, thì được hưởng phước báo vô lượng. Tuy nhiên, nếu làm được những việc thiện như thế mà đem hồi hướng cho pháp giới chúng sanh thì những người làm công đức ấy được hưởng những sự vui sướng nhiệm mầu hàng trăm ngàn đời, nếu đem công đức ấy hồi hướng cho quyến thuộc nhà mình, hay muốn tự mình hưởng những lợi ích, thì ba đời được vui vẻ, làm một phần thì được hưởng vạn phần".

       Tại sao vậy? Bởi vì những người làm phước đó đã phát tâm rộng lớn đem "hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh", không cứ công đức ít nhiều, không dành riêng cho mình và người thân của mình, đó chính là những người đã "diệt được lòng tham", cho nên được sự "giải thoát hoàn toàn", cho nên được hưởng quả "phước báo lớn lao" như vậy. Còn những người chỉ phát tâm hạn hẹp, chỉ muốn đem công đức ấy hồi hướng cho người thân, hay cho chính mình mà thôi, họ sẽ được hưởng quả phước báo hạn chế hơn, tùy theo tâm lượng còn nhỏ hẹp của chính mình".

         Sau đây là một số hình ảnh gửi đến bạn đọc:

tn2

DSC00619

DSC00635

DSC00637

tn

tn10

tn11

tn12

tn13

tn14

tn15

tn3

tn4

tn5

tn6

tn7

tn8

tn9

Tác giả bài viết: BBT