Tìm kiếm

Từ thiện Quảng Nam

10/03/2013 17:43
Một việc làm xuất phát từ tâm

Vào những ngày cuối tháng giêng Thượng Tọa Thích Như Thọ - Ủy Viên Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh, Chánh Đại Diện Phật Giáo Quận 10, Trụ trì Chùa Bửu Đà cùng chư Tôn Đức Tăng và Phật Tử có chuyến Từ Thiện tại Quảng Nam tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Hình ảnh ghi nhận

IMG 0060

IMG 0063

IMG 0066

IMG 0067

IMG 0068

IMG 0069

IMG 0071

IMG 0072

IMG 0073

IMG 0074

IMG 0076

IMG 0079

IMG 0084

IMG 0085

IMG 0098

IMG 0099

DSC 0001

IMG 0100

IMG 0101

IMG 0102

DSC 0002

IMG 0103

IMG 0104

IMG 0105

IMG 0106

IMG 0107

DSC 0003

IMG 0108

IMG 0109

IMG 0110

DSC 0005

IMG 0111

IMG 0112

IMG 0113

DSC 0006

IMG 0114

 

IMG 0116

DSC 0007

IMG 0117

IMG 0118

IMG 0038

IMG 0119

IMG 0122

DSC 0015

IMG 0123

IMG 0124

IMG 0127

DSC 0010

IMG 0128

DSC 0007

BBT

 

Các tin tức khác