Tìm kiếm

Chùm ảnh từ thiện nhân ngày lễ tiểu tường Cố Hòa Thượng Thích Như Thọ

23/10/2015 08:05

IMG 0011

IMG 0013

IMG 0018

IMG 0019

IMG 0020

IMG 0021

IMG 0022

IMG 0030

IMG 0032

IMG 0033

IMG 0034

IMG 0039

IMG 0053

IMG 0054

IMG 0069

IMG 0091

IMG 0096

 

 

Các tin tức khác