Tìm kiếm

TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội và Bồi dưỡng Trụ trì 2018 – Kỹ thuật soạn thảo Văn bản hành chánh Giáo Hội

02/11/2018 16:08
Tiếp nối các nội dung tập huấn tại Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội và Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018.....

Tiếp nối các nội dung tập huấn tại Hội nghị sinh hoạt Hành chánh Giáo hội và Bồi dưỡng Trụ trì năm 2018 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (GHPGVN TP.HCM); Nhận lời mời của Ban tổ chức, Tiến sĩ Đỗ Văn Học, Trưởng bộ môn Lưu trữ học – Quản trị văn phòng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh đã có buổi chia sẻ tại hội nghị vào chiều 1/11/2018 tại hội trường Ban Trị sự GHPGVN TP. HCM về kỹ năng soạn thảo văn bản hành chánh Giáo hội. 

01

Tiến sĩ Đỗ Văn Học

02

Văn bản là phương tiện quan trọng để ghi lại và truyền đạt các chủ trương, chính sách, quyết định lãnh đạo, quản lý; là hình thức cụ thể hóa pháp luật; là công cụ điều chỉnh các mối quan hệ thuộc phạm vi quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội….

05

11

06

 Ban trị sự Phật giáo 24 quận huyện đồng tham dự

03

07

Kỹ thuật soạn thảo văn bản là một công việc quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan, tổ chức. Văn bản được ban hành có chất lượng hay kém chất lượng đều ảnh hưởng đến hiệu lực văn bản và hiệu quả của hoạt động quản lý.

08

10

 09

Chư Tôn đức Tăng, Ni tham dự đã cùng Tiến sĩ giảng viên có buổi thảo luận sôi nổi và đầy hào hứng tại hội nghị, nhiều vấn đề được mổ xẻ nhằm làm rõ hơn về những quy định trong kỹ thuật soạn thảo văn bản nhằm áp dụng thực tế khi trở về địa phương vận dụng và thực hành.

ĐỒNG QUÝ

Các tin tức khác