Tìm kiếm

TP.HCM: Thượng Tọa Thích Lệ Trang chia sẻ về Nghi Lễ Thiền Môn

02/11/2018 15:58
Sáng 01/11/2018, ngày thứ 2 của Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng Trụ trì năm 2018.....

Sáng 01/11/2018, ngày thứ 2 của Hội nghị sinh hoạt hành chánh Giáo hội và bồi dưỡng Trụ trì năm 2018, tại hội trường trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh (GHPGVN TP.HCM) đã diễn ra buổi chia sẻ về nghi lễ Thiền Môn Phật giáo do Thượng tọa Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ giảng.

08

Thượng tọa Thích Lệ Trang (Phó BTS kiêm Trưởng Ban Nghi Lễ PG TP. Hồ Chí Minh)

06

 

07

Buổi chia sẻ đã diễn ra trong không khí rất sôi động và hào hứng vì tầm quan trọng của nghi lễ trong sự nghiệp tu học, trong đời sống cộng đồng, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng xã hội.

01

04

Rất nhiều câu hỏi mang tính thời sự đã được gửi đến Thượng tọa chủ giảng như vấn đề đốt vàng mã, ứng phú đạo tràng, chẩn tế cầu âm siêu – dương thạnh, Tâm Pháp nghi thức sái tịnh..v..v…

02

03

Thượng tọa đã giải thích và lần lượt nêu lên khế lý, khế cơ của công tác nghi lễ. Đồng thời hướng dẫn đại chúng về tầm quan trọng của nghi lễ trong việc hóa độ, hướng dẫn chúng sanh đến với con đường giác ngộ và giải thoát.

ĐỒNG QUÝ

Các tin tức khác