Tìm kiếm

Lâm Đồng : Đại giới đàn Đạo Quang – Giới tử lãnh thọ giới pháp

29/10/2018 08:22
....người muốn được quả vui, dứt trừ mầm mống của khổ đau, sanh tử, luân hồi mà không giữ gìn tịnh giới thì không thể được .

Trong kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy: “Người giữ gìn giới luật dù xuất gia chỉ trong một ngày đêm cũng được hai trăm vạn kiếp không sa đọa ác thú. Người đó thường sanh nơi nhàn cảnh, hưởng phước trí thù thắng, thường gặp Thiện tri thức, vĩnh viễn không thoái chuyển, thường gặp chư Phật được Phật thọ ký, ngồi tòa kim Cang thành bậc Đại Giác”. Do đó, Giới có công năng như chiếc bè báu đưa người qua bể khổ, giới là cửa ngõ vào cảnh Niết Bàn. Thế nên trong các tông phái của Phật giáo, dù chúng ta tu theo tông phái nào cũng phải lấy giới làm thầy, người muốn được quả vui, dứt trừ mầm mống của khổ đau, sanh tử, luân hồi mà không giữ gìn tịnh giới thì không thể được .

01

Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật  cũng đã dạy: “Nếu không có hộ trì giới luật làm sao được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới thì  Phật tánh mới hiển lộ, nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí”. Chính vì vậy,  Giới là căn bản chính để thuận dòng giải thoát, con đường thành Phật tác Tổ cũng từ đây .

03

Tỳ kheo là danh từ được dành cho người xuất gia thọ Đại giới, Đại giới hay Cụ túc giới là Giới pháp cuối cùng mà người xuất gia phải lãnh thọ. Tỳ kheo Tăng có 250 điều và Tỳ kheo Ni có 348 điều .  Ở miền Bắc tỳ kheo Tăng còn được gọi là Sư ông, Tỳ kheo Ni được gọi là Sư thầy .

04

Nằm trong khuôn khổ của Đại giới Đàn Đạo Quang được Ban Trị Sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng long trọng tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018 ( nhằm ngày 18 đến 21/9/Mậu Tuất, tại chùa Linh Sơn  ( kiến đàn Tăng ) và chùa Linh Phong ( kiến đàn Ni ) TP Đà Lạt .

05

Sáng ngày 28/10/2018 ( nhằm ngày 20/9/Mậu Tuất), Hội đồng Thập Sư Tăng , Ni đã quang lâm giới trường đăng đàn truyền giới cho hơn 400 giới tử phát nguyện thọ giới tại Đại giới Đàn Đạo Quang Lâm Đồng .

06

Hòa thượng tuyên luật sư

Theo đó, tại giới trường tăng ( chùa Linh Sơn ),  hội đồng thập sư đã truyền giới cho 42 giới tử thọ Tỳ Kheo và 108 giới tử thọ Sa Di giới . Tại giới trường ni ( chùa sư nữ Linh Phong), đã có  93 giới tử thọ Thức Xoa Ma Na và 129 giới tử thọ Sa Di . Riêng giới tử thọ Tỳ Kheo ni sẽ được Hội đồng Thập sư tăng truyền trao giới pháp vào chiều ngày mai ( 21/9/Mậu Tuất ) tại giới trường chùa Linh Sơn Tp Đà Lạt .

07

Chùm ảnh truyền giới (Tỳ kheo, Tỳ Kheo Ni, Thứ Xoa, Sa Di và Sa Di Ni) tại Đại giới đàn Quang Đạo:

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

Được biết sáng ngày 27/10/2018 ( nhằm ngày 19/9/Mậu Tuất), trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, dưới sự chứng minh của HT. Thích Như Tín, UV.HĐCMTƯ, HT. Thích Thiện Pháp, Phó chủ tịch TT HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ, HT. Thích Minh Thông, UV. HĐTS, Phó Ban Tăng Sự TƯ, HT. Thích Toàn Đức, UV. HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh LĐ, HT. Thích Giác Cảnh, UV. HĐTS, phó ban trị sự, Trưởng ban Kiếm Soát GHPGVN LĐ, TT. Thích Thanh Tân, UV.HĐTS, Phó Trưởng ban TT, Trưởng ban Tăng Sự GHPGVN LĐ, NT. Thích Nữ Huệ Phú, Phó ban Trị Sự, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới LĐ, NT. Thích Nữ Huệ Phước, Nguyên phó BTS, CM Ni bộ PGLĐ cùng Chư tôn Thiền Đức Tăng Ni trong Hội đồng Thập sư, Ban Trị sự  PG tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Đạo Quang tại hội trường, trường Trung cấp Phật học LĐ ( chùa Linh Sơn Tp ĐàLạt).

01

Tham dự Đại lễ  có ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh LĐ, ông Đường Anh Ngữ, Phó chủ tịch TT UBMTTQVN tỉnh, ông Lê Minh Quang, Phó ban Dân Vận tỉnh, ông Lê Minh An, Phó ban Tôn Giáo tỉnh, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng PA 02 CA tỉnh LĐ, ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch UBND TP ĐàLạt, cùng lãnh đạo một số ban nghành trên địa bàn TP Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng và trên 500 giới tử Tăng, Ni, đạo tràng Phật tử các tự viện trong toàn tỉnh về tham dự, chúc mừng Đại giới đàn.

03

Được biết, Đại giới đàn được mang đạo hiệu cố Trưởng lão Hòa thượng, thượng Đạo hạ Quang, nguyên Hội trưởng, Tỉnh hội Phật giáo Tuyên Đức , thành viên Hội đồng viện Tăng Thống, Chánh đại diện Miền Khuông Việt ( Cao nguyên Trung Phần), Trụ trì chùa Giác Hoàng huyện Đơn Dương , thành viên thành lập chùa Kỳ Viên, phường II Tp Đà Lạt.

04

Lễ khai mạc với các nghi thức: Hội đồng Thập sư nhị bộ lễ Tổ, cung nghinh Giới bổn Ba La Đề Mộc Xoa từ  Tổ đình Linh Quang  về giới trường Tăng ( chùa Linh Sơn) và giới trường Ni ( chùa Linh Phong) TP Đà Lạt , diễn văn của Ban Kiến Đàn, tuyên đọc tiểu sử HT. Thích Đạo Quang, Cung an Chức sự, thỉnh Hội đồng Chứng minh, niêm hương bạch Phật, Yết Ma, kiết giới, Khai đạo Giới tử, khai chung bảng .. Buổi chiều và tối cùng ngày là phần thi tụng luật, sám hối, tuần canh bố ma …

05

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giới đàn được long trọng tổ chức từ ngày 26 đến ngày 29/10/2018 ( nhằm ngày 18 đến 21/9/Mậu Tuất) , tại chùa Linh Sơn phường 2 Tp.Đà Lạt (kiến đàn Tăng) và chùa Sư Nữ Linh Phong phường 10 Tp Đà lạt (kiến đàn Ni).  Đã có 450  giới tử xin thọ giới, trong đó có 49 Tỳ kheo Tăng, 108 Sa Di, 63 Tỳ kheo Ni, 111 Thức Xoa, 147 Sa Di Ni và 270 giới tử thọ Bồ Tác giới, Thập Thiện .

06

Đại giới đàn đã cung thỉnh HT. Thích Toàn Đức, UV. HĐTS – Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Tổ chức , Chánh chủ Đàn Tăng , HT. Thích Minh Thông, UV. HĐTS, Phó Ban Tăng sự TƯ, Tuyên Luật Sư Đại giới đàn , Ni trưởng Thích Nữ Huệ Phước, Chánh chủ Đàn Ni .

07

Chùm ảnh ghi nhận trong buổi lễ khai mạc Đại giới đàn Đạo Quang:

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

08

 TRUYỀN THÔNG TỈNH LÂM ĐỒNG 

Các tin tức khác