Tìm kiếm

Tp. HCM: BTS tác pháp tự tứ tại Việt Nam Quốc Tự

25/08/2018 14:30
Sáng ngày 25/8 (15 tháng 7 Mậu Tuất), Chư tôn đức thành viên Ban trị sự Phât giáo TP.HCM và Chư hành giả an cư tại Việt Nam Quốc Tự đã trang nghiêm tác pháp Tự tứ sau mùa An cư kiết hạ PL.2562.

Chứng minh lễ Tự tứ có: Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, phó Pháp chủ kiêm giám luật HĐCM, Trưởng BTS PG TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo ACKH; HT.Thích Hiển Tu, phó Thư ký HĐCM; HT.Thích Viên Giác, Ủy viên TT HĐCM; HT.Thích Như Tín, HT.Thích Minh Chơn, đồng thành viên HĐCM.

01

02

 

03

Nhị vị Hòa thượng Chứng minh đối thú Tự tứ

Sau nghi thức lễ Phật, lễ Tổ, Nhị vị trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Hòa thượng Thích Viên Giác đối thú Tự tứ. Tiếp theo, Đại Tăng cung thỉnh Nhị vị trưởng lão chứng minh để Chư Tăng cùng tác pháp Tự tứ.

04

Hòa thượng Phó pháp chủ niêm hương

05

 

05

 Thượng tọa Thích Lệ Trang dẫn thỉnh

05

 

05

 Chư Ni cầu giáo giới trong ngày tự tứ của Chư Tăng

05

 Nhị vị Hòa thượng tác bạch đối thú an cư

05

 

05

 Đại Tăng cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Viên Giác chứng minh cho Chư Tăng đối thú Tự tứ

05

 

05

 Lần lược 3 vị đối trước nhị vị hòa thượng tác bạch tự tứ

05

 

05

 Dịp này, Ban trị sự PG TP.HCM và Đạo tràng Pháp Hoa làm lễ Khánh tuế hạ lạp và Dâng Pháp Y cúng dường Chư tôn đức Đại Tăng trong ngày Tự Tứ.

05

 Trì bình khất thực, nét đẹp của người tu sĩ

05

 

05

 

05

 

05

   Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự

05

 

05

 Thượng tọa Thích Thiện Quý dâng lời tác bạch

05

 

 

05

 

05

 Đại diện Phật tử dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức

05

 

05

30

 Hòa thượng Thích Trí Quang ban lời đạo từ

31

 29

32

28

24

Toàn cảnh pháp hội vu lan PL: 2562

ĐĂNG HUY

Các tin tức khác