Tìm kiếm

Tp. HCM: Phật giáo quận 10 tác pháp tự tứ tại TĐ Ấn Quang

24/08/2018 20:14
Sáng ngày 24/8 (14 tháng 7 Mậu Tuất), toàn thể Chư Tăng Phật giáo Quận 10 đã trang nghiêm vân tập về Tổ đình Ấn Quang (Văn phòng BTS PG Q.10) cùng làm lễ tác pháp Tự tứ sau 3 tháng an cư nơi các trú xứ.

Sáng ngày 24/8 (14 tháng 7 Mậu Tuất), toàn thể Chư Tăng Phật giáo Quận 10 đã trang nghiêm vân tập về Tổ đình Ấn Quang (Văn phòng BTS PG Q.10) cùng làm lễ tác pháp Tự tứ sau 3 tháng an cư nơi các trú xứ.

Nhị vị trưởng lão Hòa thượng chứng minh
Lễ Phật

Tại buổi lễ, Đại Tăng đã cung thỉnh nhị vị trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng ban tri sự PG Tp.HCM, Viện chủ Tổ đình; Hòa thượng Thích Như Tín, thành viên HĐCM, chứng minh Ban tri sự PG TP.HCM và Q.10, cùng chứng minh để Chư Tăng tác pháp Tự tứ.

Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng Ban tri sự PG Q.10 cung kính tác bạch khánh tuế

Nhân mùa Vu Lan – Báo Hiếu, ngày Chư Tăng Tự tứ, thay mặt Ban trị sự  Phật giáo Q.10, Thượng tọa Thích Nhật Thiện, Trưởng Ban tri sự PG Q.10 cung kính tác bạch khánh tuế đến Nhị vị Hòa thượng chứng minh.

“Với người xuất gia học đạo thì ý nghĩa càng lớn lao hơn khi được quỳ trước tôn nhan các bậc Tôn sư khả kính;  Quý ngài đã cho chúng con Giới Thân Huệ Mạng. Thật hạnh phúc thay khi được chiêm ngưỡng bậc chân sư khả kính, biểu tượng của lòng từ bi, sự hy vọng và đợi chờ vào một thế hệ hậu lai.

Chư Tăng Phật giáo Q.10 tác pháp tự tứ

Hôm nay, ngày mãn hạ, chúng con được quỳ bên chư tôn Đức trưởng lão Hòa thượng, thay mặt chư Tăng Phật giáo Q.10, chúng con dâng lên quý ngài lời tác bạch kính thành, thành tâm đảnh lễ kính chúc sức khỏe nhị vị Đức trưởng lão Hòa thượng được “pháp thể khinh an, châu viên tuệ nhãn, mãi là những bậc đưa đường chỉ lối cho chúng con trên đường tu học”.

Hôm nay trên tinh thần hoà hợp chúng trong tăng biểu hiện rõ qua các Phật sự mà cụ thể nhất là qua sự tu tập trong 90 ngày qua; mỗi tự thân chúng con đều có tinh thần ý thức tự giác cao để cố gắng hơn nữa, phải hành trì để tâm bồ đề ngày một sáng, để đạo tâm đạo lực ngày một vững bền. Đó mới là sự cúng dường đẹp nhất, mới là phần lễ khánh tuế quí nhất để dâng lên Thầy.”

Hòa thượng Viện chủ ban đạo từ
TT.Thích Quảng Chơn thay mặt Đạo tràng TĐ Ấn Quang tác bạch cúng dường

Dịp này, Đạo tràng Tổ đình Ấn Quang cũng tổ chức lễ Vu Lan – Báo Hiếu và dâng vật phẩm cúng dường Chư tôn đức Tăng, để nhờ Phước báo này mà hồi hướng cho gia đình bình an, cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ.

Hình ảnh Chư Tăng Phật giáo Quận 10 lễ tác pháp Tự tứ :

 

  

Các tin tức khác