Tìm kiếm

Tp. HCM: Lễ tưởng niệm và cung tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải

21/05/2018 09:00
Được biết kim quan của Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải, được nhập Bảo tháp tại chùa Pháp Lạc, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 7/4 Mậu Tuất, lễ tưởng niệm và di quang Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải (Trưởng Ban quản trị tổ đình Từ nghiêm Quận 10), được tổ chức trang nghiêm trọng thể tại tổ đình Từ Nghiêm quận 10.

1 1

1 2

 1 3

1 4

1 5

Hòa thượng Thích Lệ Trang hướng dẫn môn đồ Pháp quyến đảnh lễ giác linh Ni trưởng lần cuối trước khi di quan

1 6

1 7

1 8

1 9

  1 10

1 1

1 2

 Đến chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Tín (thành viên HĐCM GHPGVN), Hòa thượng Thích Thiện Tánh (phó chủ tịch HĐTS GHPGVN), chư tôn Hòa thượng, chư thượng tọa, Chư Đại đức Tăng Ni, lãnh đạo giáo hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận, Phật giáo 24 quận huyện cùng các Ban chuyên ngành trực thuộc và đông đảo Phật tử đồng tham dự lễ tưởng niệm và di quang.

 1 3

1 4

1 5

1 6

Môn đồ pháp quyến trang nghiêm trước giác linh đài của Ni trưởng

1 7

1 8

Ni trưởng Thích Nữ Như Châu tuyên đọc tiểu sử của Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải

Ni Trưởng Trí Hải. Thế danh Trần Thị Thân, sinh năm 1933 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phú, nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Thanh – pháp danh: Phúc Thảo, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Be – pháp danh: Diệu Lương. Ông bà có 10 người con, 5 trai 5 gái. Ni Trưởng là người con thứ 8 trong gia đìnhNi trưởng sinh ra và lớn lên trong một gia đình điền chủ, nhiều đời thâm tín Phật pháp. Đạo đức gia phong được nuôi lớn mỗi ngày trong cuộc sống.

 Năm 1954 Ni Trưởng theo gia đình vào Nam sinh sống, lúc bấy giờ Ni Trưởng tròn 19 tuổi, lứa tuổi tràn đầy nhựa sống, thế mà Ni trưởng không ham muốn cái đẹp ở đời chỉ mong sao cho em trai song thai với ni trưởng thành gia thất. Tuy bận rộn việc làm, nhưng Ni trưởng vẫn dành thời gian quý báu về chùa lễ Phật tụng kinh gieo nhân  tác phước, ngõ hầu được an vui.

Căn lành tăng trưởng, chí nguyện xuất trần thôi thúc, năm 1957 nhân dịp khánh thành chùa Xá Lợi quận 3, NT về nghe pháp, kính lễ cúng dường và được uống dòng sữa pháp của Đức Thế Tôn tưới tẩm, hạt bồ đề nẩy nở. Ni Trưởng vui mừng nuôi chí nguyện xuất gia học đạo giải thoát, Ni trưởng ý thức được rằng thế gian là vô thường các pháp hư huyễn, chỉ có ngôi Tam bảo là nơi nương tựa quay về. Tam Bảo là thuyền từ đưa người qua biển khổ đến bờ giác ngộ an vui. Thế nên Ni trưởng quyết chí tầm sư học đạo vào năm 1961, nhân lành  đủ, đã đến lúc thực thi chí nguyện, Ni trưởng về chùa Từ Nghiêm diện kiến Tôn Sư xin xuất gia. Ni trưởng được Sư Bà viện chủ chùa Bảo An Cần Thơ tiếp độ và cho pháp danh  Trí Hải

Đã tìm được vị minh sư học đạo, sống trong đại chúng đồng tu. Lúc nầy Sư Bà Bảo An làm cố vấn ni bộ Bắc Tông. Sư Trưởng Thượng Như Hạ Thanh làm vụ trưởng. Thời điểm nầy Phật Học Ni Viện Từ Nghiêm khai giảng, ni chúng ba miền về đây tu học. Được Sư Trưởng viện chủ và quý Sư Bà trong ban quản trị Tổ Đình đem hết năng lực từ bi trí tuệ của mình để đào tạo thế hệ Ni tài, hầu đền đáp tứ trọng ân. Số Ni chúng lúc bấy giờ gần một trămvị, Ni trưởng là một học Ni siêng năng tinh tấn tu hành công phu công quả. Trong thời củi quế gạo châu đời sống tu sĩ còn nhiều thiếu thốn vật chất và tinh thần. Do sẵn có nghề may  Ni trưởng phát tâm làm trưởng phòng may hướng dẫn Ni chúng may để làm kinh tế tự túc phụ với Sư Trưởng và quý Sư Bà nuôi chúng tu học.

 Ni Trưởng vốn bản tánh nhu hòa nhẫn thuận chịu khó bền tâm cần mẫn. Sư Bà bổn sư nhìn thấy Ni trưởng có phẩm chất của bậc pháp khí đại thừa có thể nối ngọn đèn Tuệ Giác truyền trao thế hệ tương lai làm sáng đạo đẹp đời. Vì vậy Sư Bà bổn sư cho Ni trưởng thọ giới Sa Di Ni năm 1963, Thức xoa ma na ni 1965 và Tỳ Kheo ni năm 1968 tại đại giới đàn chùa Từ Nghiêm. Do Sư Trưởng Thượng Như Hạ Huệ làm Hòa thượng đàn đầu. Được dự vào hàng chúng trung tôn Ni trưởng càng tinh tấn hơn, ngoài giờ chấp tác và giờ học của đại chúng, Ni trưởng còn nổ lực học hành không bỏ sót một thời kinh nào của đại chúng. Ni Trưởng tỏ ra là người trưởng thành nghiêm trì giới luật oai nghi, nuôi lớn giới thân huệ mạng làm nền tảng cho sự nghiệp giải thoát giác ngộ, luôn để tâm nghiên cứu kinh luật, tham học với các bậc thầy cao minh, tiếp dẫn hậu lai báo  Phật ân đức”

Sứ mạng của người xuất gia học đạo thượng cầu hạ hóa. Ni trưởng vô cùng vui mừng được tắm mình trong dòng suối thanh lương của giáo pháp Đức Thế Tôn, nuôi dưỡng giới thân huệ mạng giải thoát sanh tử. Ni trưởng tâm đắc nhất là được phiên dịch những bộ kinh luật để lại cho hàng ni lưu tu học như bộ: “Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Trích Dịch Thiết Yếu”,Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Soạn Yếu”, “Kinh Phạm Võng Bồ Tát Tâm Địa Phẩm Lược Sớ”, “Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm”, “Kinh Bổn Khởi”, “Kiền Độ Thọ Giới”, “Kinh Pháp Hoa”, “Kinh Pháp Hoa Du Ý”….trong đó nhiều bộ đã được các đạo tràng tụng trì. NT còn được Sư Trưởng dạy trùng tuyên Duy thức cho đại chúng Ni cũng như dạy luật Tứ phần mà chính Ni Trưởng phiên dịch v.v...

Đến năm 1975 đất nước hoàn toàn giải phóng, Ni trưởng vẫn an trú nơi nầy chăm lo gìn giữ tô bồi ngôi tổ đình chung của hàng ni giới để làm nơi nương tựa cho chư ni mỗi năm trở về đây sum họp Giỗ Tổ Kiều Đàm, cũng như các bậc tiền bối Tổ sư, ôn lại quá trình tu tập và hành đạo của mình để sách tấn nhau trên đường hoằng hóa lợi sanh.

Tại chốn tổ Từ Nghiêm mái trường thân yêu của Ni chúng ba miền đã được nuôi dưỡng bằng sữa pháp cơm thiền của Sư Trưởng và quí Sư Bà trong ban quản trị tổ đình. Lúc ni chúng đã trưởng thành trong ngôi nhà chung của Phật pháp, chư Ni đã đi khắp nơi trong và ngoài nước để hoằng pháp độ sanh. Từ đó, Sư Trưởng và quí Sư Bà cũng theo định luật vô thường mà lần lượt về cõi Niết Bàn Vô Tung Bất Diệt.

Thế nên, Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh đã cử Ni Trưởng làm trưởng ban quản trị tổ đình Từ Nghiêm.

Hàng đệ tử xuất gia khoảng 50 vị và học trò của Ni trưởng hơn một trăm vị, đệ tử quy y cũng rất đông. Ni trưởng là bậc mô phạm trong chốn thiền môn cho nên được giáo hội mời dự vào hàng giới sư trong các đại giới đàn thành phố và các tỉnh. Làm giáo thọ sư dạy luật cho các trú xứ an cư kiết hạ mỗi năm.

Ni trưởng xứng danh là bậc thầy tôn kính của chúng hữu duyên trong ngôi nhà Phật pháp, Ni trưởng là người đệ tử trung kiên suốt đời phụng sự đạo pháp và chúng sinh làm vinh hiển con nhà họ Thích để ngàn đời đền ơn Tổ Thầy. 

 1 10

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo thay mặt Ban tổ chức, gửi lời tri ân đến chư tôn hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni lãnh đạo Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Phật giáo các tỉnh lân cận, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện, cũng như các cơ quan Ban ngành và quý nam nữ Phật tử đã đến kính viếng, phúng điếu, chia buồn cùng Ban tổ chức, môn đồ pháp quyến trong những ngày diễn ra tang lễ của cố Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải (Trưởng BQT Tổ Đình Từ Nghiêm quận 10)

1 1

1 2

 1 3

Hòa thượng Thích Như Tín (thành viên HĐCM GHPGVN), tuyên pháp ngữ

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

  1 10

1 1

1 2

 1 3

1 4

1 5

Được biết kim quan của Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải,

được nhập Bảo tháp tại chùa Pháp Lạc, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

1 6

1 7

1 8

1 9

  1 10

1 1

1 2

 1 3

1 4

HẠNH HIẾU

 

Các tin tức khác