Tìm kiếm

TP. HCM: Giới đàn Trí Tịnh, truyền giới Bồ Tát

10/05/2018 09:22
Siêng làm điều thiện, không làm việc ác, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy

Trong chuổi chương trình Đại giới đàn Trí Tịnh PL: 2562 DL: 2018 do BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, ngày 10/05/2018 (nhằm ngày 25/03/ Mậu Tuất), lễ truyền giới Bồ Tát cho hàng xuất gia và Phật tử tại gia được diển ra trang nghiêm trọng thể tại Đại hùng bửu điện Việt Nam Quốc Tự, do Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó pháp chủ GHPGVN) làm hòa thượng đàn đầu cùng chư tôn Hòa thượng thành viên Hội đồng chứng minh đồng chứng minh và có gần 900 giới tử xuất gia và tại gia đồng phát nguyện thọ giới Bồ Tát cùng tham dự.

1 6

Thượng tọa Thích Lệ Trang hướng dẫn giới tử thọ nhận giới Pháp

1 7

1 5

1 8

1 10

1 11

Giới tử phát nguyện thọ nhận giới Bồ Tát 

1 1

1 4

1 15

1 16

1 2

Giới tử nhất tâm kính lễ giới sư

1 18

1 19

 

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác