Tìm kiếm

Tp. HCM: Giới đàn Trí Tịnh, giới tử (Bắc Tông) Tỳ Kheo và Sa Di thi tụng luật

08/05/2018 04:04
Giới luật còn, Phật pháp còn

Buổi tối ngày 7/5/2018, Giới tử Tỳ Kheo và Sa Di tại giới trường Việt Nam Quốc Tự, đăng ký thi tụng luật, được biết ngày 2/5/2018 các giới tử thọ giới tại Đại giới đàn Trí Tịnh PL: 2562, các giới tử phải vượt qua vòng thi khảo hạch dành cho Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Sa Di, Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni.

giới tử Tỳ kheo phải thi tụng 4 cuốn Luật trường hàng (Luật tiểu): Tỳ-ni, Oai nghi, Sa-di và Cảnh sách; riêng giới tử Sa-di thi 2 cuốn Tỳ-ni và Oai nghi. 

Chùm ảnh ghi nhận tại buổi thi tụng luật (giới trường Việt Nam Quốc Tự)

1 1

 1 2

1 1

 1 2

1 1

Ban giám khảo trong phần thi tụng tụng nhắc nhở giới tử trang nghiêm thanh tịnh

 1 2

Hòa thượng tuyên luật sư cùng Ban giám khảo 

1 1

 1 2

1 1

 1 2

Ban Quản giới tử

1 1

Hòa thượng Thích Minh Thông (Phó BTS GHPGVN TP. HCM) có đôi lời huấn từ đến giới tử trước phần thi tụng luật

 1 2

1 1

 1 2

1 1

 1 2

1 1

Hòa thượng chứng minh cùng tất cả giới tử đành lễ Cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh 

 1 2

1 1

 1 2

Trang nghiêm tụng luật

1 1

 1 2

1 1

 1 2

1 1

Giám khảo kiểm tra giới tử tụng luật

 1 2

1 1

 1 2

1 1

 1 2

1 1

 1 2

HẠNH HIẾU

 

Các tin tức khác