Tìm kiếm

Tp. HCM: Giới Đàn Trí Tịnh,Giới tử nhập giới trường

07/05/2018 17:41
Sáng nay, 7-5 (23-3-Mậu Tuất), tại Việt Nam Quốc Tự (242 - 244, đường 3/2, quận 10, TP.HCM), điểm truyền giới dành cho giới tử Tăng (Bắc tông) gồm: 158 Tỳ-kheo, 113 giới tử Sa-di đã vân tập từ rất sớm để nhập Giới đàn.

1 58

Theo đó, từ 6 giờ sáng, các giới tử đã với hành trang gồm: y, bát, tọa cụ, dụng cụ lọc nước… có mặt đúng thời gian theo quy định. 

Sau khi chư tôn đức điểm danh, kiểm tra vật dụng đầy đủ mới được nhập giới đàn theo sự sắp xếp của Ban Quản giới tử thuộc Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh. 

Các thủ tục nhập giới đàn hoàn tất, 271 giới tử Tỳ-kheo, Sa-di vân tập tại hội trường Đại Đàn giới Việt Nam Quốc Tự sinh hoạt và phổ biến Thanh quy giới đàn, những quy định thời gian ở lại trong khuôn viên nội giới đàn… 

Theo TT.Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM, Đại giới đàn Trí Tịnh có 931 hồ sơ giới tử Tăng Ni; tham dự khảo hạch với 907 giới tử, 876 giới tử đủ điều kiện nhập giới đàn. 

Chiều nay, tại các giới trường tập trung hướng dẫn giới tử chuyên tâm lễ sám để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm để tiếp thọ giới pháp; học tập giới luật hành nghi của người xuất gia và thực hành các nghi thức thiền gia hàng ngày như: quá đường, công phu, tọa thiền, hô canh, tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng đàn thọ giới… 

Cùng thời gian trên, tại các điểm thọ giới khác như: Giới đàn chùa Từ Nghiêm (cho giới tử Tỳ-kheo-ni), Giới đàn chùa Dược Sư (cho giới tử Thức-xoa-ma-na), Giới đàn chùa Huê Lâm (cho giới tử Sa-di-ni), Giới đàn tịnh xá Trung tâm (cho giới tử Tăng hệ phái Khất sĩ), Giới đàntịnh xá Ngọc Phương (cho giới tử Ni hệ phái Khất sĩ) và Giới đàn chùa Bửu Quang (biệt truyền Nam tông Kinh) cũng tổ chức cho giới tử làm các thủ tục nhập Giới đàn theo quy định.

Chùm ảnh ghi nhận tại giới trường Tỳ Kheo và Sa Di tại giới trường Việt Nam Quốc Tự

1 1

Ban Quản giới tử họp thống nhất chung trong việc hướng dẫn giới tử nhập giới trường

1 2

1 3

Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ (Phó trưởng Ban Tăng Sự) phát biểu khai mạc

1 3

Giới tử trang thủ nhận thức ăn sáng trước khi nhập giới trường

1 3

1 3

Trong thời gian chờ Ban Tổ Chức cho phép vào giới tường, giới tử xem điểm khảo hạch

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

Ban Quản giới tử kiểm tra thẻ đeo trước khi trao cho giới tử

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

Điểm danh trước khi vào an đơn tại giới trường

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

Kiểm tra y bát, tọa cụ...

1 3

Kiểm tra tên và giấy báo trúng tuyển

1 3

1 3

1 3

Điện thoại giới tử gửi cho Ban tổ chức quản lý trong thời gian sinh hoạt tại giới trường

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

Giới trường Từ nhiêm (Tỳ Kheo Ni)cũng đồng loạt họp Ban Quản giới tử

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

Hòa thượng Thích Trí Quảng (phó pháp chủ GHPGVN) kiểm tra và chỉ đạo nhà trù trong khâu ẩm thực phục vụ giới tử

1 3

1 3

1 3

Được sự hướng dẫn của Ban Quản giới tử, giới tử an đơn

1 3

1 3

1 3

1 3

Giới tử lắng nghe nội quy giới trường

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

HẠNH HIẾU

 

Các tin tức khác