Tìm kiếm

Tp. HCM: Trao quyết định thành phần nhân sự các Ban chuyên ngành NK 2017- 2022

30/03/2018 09:48
Sáng ngày 30/03/2018 (nhằm ngày 14 tháng 2 năm Mậu Tuất) tại Việt nam quốc tự, chư tôn đức Ban thường trực BTS GHPGVN Tp. HCM đã triển khai công tác Phật sự quý II năm 2018.

Đến tham dự phiên họp có sự hiện diện của HT.Thích Trí Quảng – Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm – Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Chơn - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Hà - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM… cùng Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, BTS PG 24 Quận/huyện, các ban chuyên ngành trực thuộc.

1 12

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia bị

1 13

 Chư tôn Hòa thượng chứng minh

1 15

Chư tôn đức các Ban chuyên ngành và Phật giáo 24 quận huyện đồng tham dự

1 19

 1 30

Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó Pháp chủ GHPGVN) phát biểu khai mạc

HT.Thích Trí Quảng khẳng định đây là phiên họp quan trọng nhằm công bố, trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự của BTS GHPGVN TP.HCM; Quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP nhiệm kỳ IX (2017 - 2022), đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561. 

1 23

1 29

TT.Thích Quang Thạnh – Phó thư ký kiêm Chánh Văn Phòng BTS GHPGVN TP.HCM đã thông qua quyết định của Ban thường trực HĐTS GHPGVN về việc chuẩn y thành phần nhân sự của  BTS GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017 - 2022). 

 1 31

1 22

1 6

TT.Thích Thiện Quý – Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM tuyên đọc quyết định chuẩn y thành phân nhận sự quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ IX (2017 - 2022) : (1) Ban Tăng sự gồm 33 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Quảng - Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (2) Ban Giáo dục Phật giáo gồm 33 thành viên, do Hòa thượng Thích Minh Thông - Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban ; (3) Ban Hướng dẫn Phật tử gồm 42 thành viên, do Hòa thượng Thích Chơn Không - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (4) Ban Hoằng pháp gồm 54 thành viên, do Thượng tọa Thích Nhật Hỷ - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (5) Ban Nghi lễ gồm 35 thành viên, do Thượng tọa Thích Lệ Trang - Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (6) Ban Văn hóa gồm 46 thành viên do Thượng tọa Thích Trí Chơn - Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (7) Ban Kinh tế tài chánh gồm 39 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Văn – Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (8) Ban Phật giáo Quốc tế gồm 36  thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (9) Ban Thông tin truyền thông gồm 36 thành viên do Đại đức Thích Tâm Hải – Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (10) Ban Pháp chế gồm 37 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (12) Ban Kiểm soát gồm 37 thành viên do Hòa thượng Thích Thiện Đức – Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban; (13) Phân ban Ni giới GHPGVN TP. HCM gồm 46 thành viên, do Ni trưởng Thích nữ Như Châu – Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh làm Trưởng ban.

1 24

1 27

1 2

Hòa thượng Thích Thiện Tâm trao quyết định thành phần nhân sự BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh NK 2017-2022

1 3

1 5

1 9

Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban chuyên ngành

1 10

1 33

Hòa thượng Phó Pháp chủ ban lời đạo từ.

Hòa Thượng Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chỉ đạo chư tôn đức thành viên trong Ban thường trực, Quý Ban chuyên ngành GHPGVN TP.HCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ Phật sự được giao phó, trong đó có việc tổ chức Đại giới đàn Trí tịnh PL.2561 sắp tới.

1 28

Toàn cảnh buổi họp

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác