Tìm kiếm

Tp. HCM: Trai đàn chẩn tế tại chùa Hạnh Đức

03/03/2018 18:32
Ngày 16 tháng 01 năm Mậu Tuất lễ trai đàn chẩn tế, nguyện cầu quốc thái dân an tại chùa Hạnh Đức

Được biết chùa Hạnh Đức có tọa lạc 18/6A Đường 442, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh, được thành lập vào ngày 8/2 Ất Mùi (2015) cũng là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca xuất gia, Đại đức Thích Hạnh Hiếu (đệ tử của cố Hòa thượng Thích Như Thọ, nguyên trưởng BTS GHPGVN Quận 10, trụ trì chùa Bửu Đà), đã phát đại nguyện thành lập ngôi Tam Bảo mang tên Hạnh Đức (HẠNH nguyện cao xa an bốn chúng, tâm khoan ĐỨC lớn lợi quần sanh).

Vào ngày 23/11/2015, Hòa thượng Thích Trí Quảng (Trưởng BTS GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh) đã ký quyết định 523, cho phép chùa Hạnh Đức được sinh hoạt với giáo hội và dựng bảng hiệu.

Đại đức Thích Hạnh Hiếu đã nổ lực hoàn thiện các loại giấy tờ để ngôi già lam đi vào hoạt động Phật sự, đúng Pháp luật Nhà nước, nội quy Ban Tăng Sự Trung Ương và hiến chương GHPGVN. Nhiều hoạt động Phật sự được Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) triển khai và hoàn thành tốt.

Nhân mùa xuân Mậu Tuất (2018), Chùa Hạnh Đức tổ chức lễ trai đàn chẩn tế, nguyện cầu quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.

IMG 0478

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức), niêm hương cúng dường

IMG 0405

 IMG 0480

IMG 0484

IMG 0485

IMG 0494

 IMG 0462

IMG 0420

IMG 0442

 Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) dâng sớ cầu siêu 

IMG 0449

IMG 0498

IMG 0487

IMG 0490

Nghi lễ chẩn tế được thực hiện theo nghi lễ miền trung

IMG 0500

IMG 0514

IMG 0518

IMG 0516

Trai đàn chẩn tế là chuỗi hoạt động Phật sự được Đại đức Thích Hạnh Hiếu (trụ trì chùa Hạnh Đức) triển khai nhân mùa xuân Mậu Tuất 2018, như lễ hành hương thập tự, từ thiện tại bệnh viện Củ Chi, Khai đàn dược sư cầu quốc thái dân an, khóa lễ phóng sanh.... và sắp tới đây là lễ động thổ, nhựa hóa hẻm 18 đường 442 thuộc ấp bến cỏ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi

LE DONG THO

ĐỒNG ĐỨC

 

Các tin tức khác