Tìm kiếm

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

13/12/2017 21:02
Linh Quy Pháp Ấn tọa lạc tại thôn 4 xã Lộc Thành - Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng có một không gian thiền tĩnh lặng dành cho những người tu hành, đến đây bạn cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng dường như đang sống cảnh trời.

Bạn có thể bước lên "trời" một cảnh tiên có mây bay gió lượn xứ Nhật Bản tại Lâm Đồng


 

Thiên nhiên ban tặng một bầu trời trong tĩnh lặng.

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Cảnh thiền Nhật Bản tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Chốn thiền nơi đó có các nhà tu hành ngày đêm sống trong tĩnh giác


Hỏa Xa

Các tin tức khác