Tìm kiếm

Tp. HCM: Họp trù bị đại hội đại hội Phật giáo Tp NK 2017 -2022

06/11/2017 14:56
Sáng 11/06/2017, Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM tổ chức phiên họp trù bị Đai Hội Đại Biểu Phật Giáo Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại Hội trường Trụ sở GHPGVN TP.HCM, Việt Nam Quốc Tự số 242 – 244, Đường 3 tháng 2, P.12, Quận 10, TP.HCM.

Chủ tọa đoàn gồm có sự hiện diện của HT. Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Thiện Tánh - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN - Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Như Niệm - UV.TT- HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban TTXH GHPGVN TP.HCM; TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW.GHPGVN; HT. Thích Huệ Thông - Ủy viên Thư ký HĐTS kiêm Phó Chánh VP.2 TW.GHPGVN;HT. Thích Minh Chơn - UV. HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Minh Thông - UV. HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Như Tín - Phó Trưởng BTS kiêm TB.Kiểm soát  GHPGVN TP.HCM; HT. Thích Thiện Đức - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Giác Hà - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh;  HT. Thích Huệ Văn - Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

IMG 9484

Chủ tọa đoàn

IMG 9482

Ban thư ký Đại hội gồm các thành viên: TT. Thích Thiện Quý - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; TT. Thích Quang Thạnh - UV. HĐTS, Phó Thư ký kiêm CVP.BTS GHPGVN TP.HCM;  ĐĐ. Thích Trung Nguyện - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM.

IMG 9474

Ban kiểm soát gồm các thành viên: HT. Thích Thanh Sơn - Phó Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; HT. Thích Hiển Đức -Phó ban Thường trực Ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Giác - Ủy Viên Thường Trực BTS GHPGVN TP.HCM

IMG 9478

Về phía chính quyền có sự hiện điện của  các ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP; Đỗ Trung Tín, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP; Phạm Quang Đồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; Nguyễn Văn Đẳng, Phó Phòng ANXH - Công an TP…

Theo chương trình Đai hội, phiên họp trù bị bắt đầu từ 8h 00 sáng, chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: (1) Báo cáo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 & trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022;  (2) Lấy ý kiến biểu quyết thông qua bản báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012 – 2017 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017 – 2022; (3) Báo cáo tham luận của các Ban chuyên ngành GHPGVN Thành phố và BTS  GHPGVN 24 Quận/Huyện.

IMG 9491

Hòa thượng Thích Trí Quảng trưởng Ban tổ chức đại hội phát biểu khai mạc

IMG 9480

Tiếp đó, TT.Thích Thiện Quý- Chánh Thư Ký BTS GHPGVN TP.HCM đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017. Thượng tọa cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VIII (2012 – 2017), được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, cũng như sự đồng tình ủng hộ của Tăng – Ni, Phật tử Thành phố trong tình thần đoàn kết hòa hợp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh trong 05 năm đã đạt được những thành quả nổi bật. Trong đó, các ngành như: Công tác từ thiện xã hội, Tăng Sự, Văn hóa, Giáo dục… đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt trong lòng Phật tử và Tăng Ni TP.HCM. Thượng tọa còn cho biết thêm  những mặt thuận lợi và hạn chế trong công tác tổ chức, phối hợp và chỉ đạo liên ngành từ Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM đến BTS Phật giáo 24 quận/huyện và các ban chuyên ngành trực thuộc trong nhiệm kỳ qua.

IMG 1357

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban thư ký trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua

IMG 9469

IMG 1362

 TT. Thích Quang Thạnh chánh văn phòng BTS GHPGVN TP. HCM trình bày dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

IMG 9470

 

IMG 1354

TT. Thích Thiện Thống - Phó Tổng Thư ký HĐTS kiêm Chánh Văn phòng 2 TW.GHPGVN  đã đóng góp ý kiến, và tuyên bố kết thúc phiên họp sáng nay vào lúc 11h 00.

HẠNH HIẾU - BẢO NAM

Các tin tức khác