Tìm kiếm

Tp. HCM: H. Củ Chi, treo biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh

14/10/2020 10:26
Theo công văn số: 1957/MTTQ-BTT đề ngày 12/10/2020 của UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh.

Theo tinh thần công văn 1957/MTTQ-BTT đề ngày 12/10/2020 của UBMTTQVN Tp. Hồ Chí Minh và công văn số: 352/BTS-VP của Ban trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban thường trực BTS GHPGVN H. Củ Chi đã hướng dẫn các tự viện trên địa bàn huyện Củ Chi đang và tiếp tục treo biểu ngữ "NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025"

2de6fcb3eafff6e18a2fd84c42d88e93

Các tự viện trên địa bàn huyện Củ Chi,

đang và tiếp tục treo biểu ngữ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ...

4a826abf20a25ebec6c892ca64883f73

 

7d82d55cc865830198e05a5e7cad10ff

8f1f62f9c447f13fe402a66d1e1c8c37

389d6028e6ea1a22c06f0c32acea288a

3956a4d4c65611c6ebbba12c6f2e6b25

b3b882acaaba3c1fe0cff67019ad9b90

CHUA HANH DUC

z2123888702440 ca6e234f696997f60e1dc9bbef40d164

z2123891777750 5bf7807d36a5b4546a79925c1fdc607e

z2123893950219 a06f0ed06b0d9b32d3a4be21d4f76782

z2123897179402 dfb555705e8284369b36df884c66d852

z2123905460590 1442c635111bd3cfb5a5da59551eca1f

z2123918646487 a700d615c667cc56f4c5a58106e0250f

z2123923251125 53e23df74412954deb551cdcee81a4f6

z2123932598082 8aa7b3070171f0917149cbffa0408fae

z2123938655779 d461c55e329b7e45a4092fd50e8149c2

z2123948567243 6d2d4d71d0a26cec8d167d8e87316b69

z2123973513393 0b0608c4e934e863f60f7be797ec7b0f

z2123997360428 b3d653c852f6299b2828a2d8dd668e63

z2123999232932 8c1d7e5bf689e8cfc902d23f1ff37678

z2124000692182 c87365e502b18ffe74332a5c7ef81186

z2124030979540 24c78e4f1053b1bec50ef9b1c8f86ac5

z2124069496202 9f233a03bde4e2c8741f0b485c74f255

z2124073570553 db1ba257ea810ddd827913667eadc447

z2124166284418 f154e5db1e0487bce0489c377959bd6e

z2124177013172 ad24ea11d44a57a7d57fec40cc181a80

z2124318015313 290235b4e2c03dd8a04a77164ac3f2cb

z2124655320166 4656d8d54a83e2e47a8c235eb4662421

z2124659233082 b1a9eaee3e2b1e99f9485e765c37d6e5

z2124697060494 f4df8abf36e6dc6b0578da5e63bc2000

z2124708309781 896670cbb2c65c684bea789790e3ed67

z2124717230738 31097d29cb02d4fd49ab2149484385a9

z2124718027932 2dc5447122aa597e39e03f41bc682d18

z2125048290102 0f09c84340a67c09cc6b70daaa77adb9

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH LÚC 11h ngày 14/10/2020

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO CỦ CHI

 

 

 

Các tin tức khác