Tìm kiếm

Lễ hội Pchum Ben của Phật tử Campuchia tại Hoa Kỳ

03/10/2020 18:02
Giữa tháng 9 qua, người dân Campuchia theo Phật giáo đang sinh sống tại Hoa Kỳ đã đến tu viện Dhamagosnaram (Cranston, hạt Providence, Rhode Island) lễ Phật, cúng dường đến chư Tăng nhân lễ hội Pchum Ben (lễ Vu lan - Báo hiếu) truyền thống của người dân Khmer.

 


Người dân Campuchia vân tập về tu viện Dhamagosnaram trong ngày lễ hội giữa mùa dịch bệnh
 
Đây là ngày lễ hội cổ truyền, người dân đến chùa làm việc phước thiện, hồi hướng công đức cầu siêu thoát cho thân nhân quá vãng và cầu an cho thân quyến hiện tiền. 
 
Trong bối cảnh dịch bệnh đang hoành hành tại đây và khắp nơi ở Hoa Kỳ, số lượng người đến chùa trong dịp này tương đối ít, chưa đến 100 người. Theo đó, nhà chùa khuyến nghị các biện pháp phòng chống dịch; người dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn dịch bệnh khi tham dự sinh hoạt này tại chùa.
 

Lễ Phật và cầu nguyện
 

trong khoảng cách phòng chống dịch
 

Cúng dường và được chư Tăng chúc phúc
 

Cúng dường vật thực và tịnh tài đến chư Tăng
 

Đặt bát cúng dường
 
Đức Hòa tổng hợp

Các tin tức khác