Tìm kiếm

Chùm ảnh khảo thí của Tăng Ni giới tử Đại Giới đàn Huệ Hưng

02/10/2020 14:52
Sáng nay vào lúc 6 giờ ngày 2/10/2020, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP.HCM, Ban tổ chức (BTC) Đại Giới đàn Huệ Hưng tổ chức khảo thí cho hơn 850 giới tử.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM quang lâm chứng minh buổi lễ. Tháp tùng cùng Trưởng lão Hòa thượng còn có sự hiện diện của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng.

AQ.PTVN-0574-1024x683

Mở đâu buổi lễ khai mạc khảo thí, TT.Thích Quang Thạnh – UV HĐTS, Phó Chánh Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP.HCM thông qua nội quy Khảo thí sáng nay.

AQ.PTVN-0581-1024x683

Tại buổi lễ, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã có lời sách tấn đến Tăng Ni giới tử. Trưởng lão Hoà thượng nhắn nhủ đến các vị giới tử rằng Đại Giới đàn là cơ hội để các vị xuất gia bước lên một thềm thang mới trên con đường tu tập, vì là “trường tuyển Phật” nên các giới tử cần trau dồi đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ.

AQ.PTVN-0623-1024x683

Tiếp đó, Trưởng lão Hòa thượng đã trao đề thi đến Thượng tọa Thích Thiện Quý – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM. Chư tôn đức Ban giám thị khảo thí Đại Giới đàn Huệ Hưng đã phát đề cho Tăng Ni giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni.

Nội dung bài thi yêu cầu Tăng Ni giới tử trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và bài luận.

Được biết sáng nay, từ 07 giờ 30 – 09 giờ 00 sẽ khảo thí giới tử thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni; từ 09 giờ 30 – 11 giờ 00, khảo thí giới tử thọ giới Thức-xoa ma-na, Sa-di, Sa-di Ni.

Hình ảnh ghi nhận trong buổi thi khảo thí tại Đại giới Đàn Huệ Hưng PL: 2564 DL: 2020

AQ.PTVN-0513-1024x683

AQ.PTVN-0514-1024x683

AQ.PTVN-0516-1024x683

AQ.PTVN-0519-1024x683

AQ.PTVN-0533-1024x683

AQ.PTVN-0534-1024x683

AQ.PTVN-0539-1024x683

AQ.PTVN-0540-1024x683

AQ.PTVN-0561-1024x683

AQ.PTVN-0584-1024x683

AQ.PTVN-0566-1024x519

AQ.PTVN-0627-1024x683

AQ.PTVN-0600-1024x683

AQ.PTVN-0640-1024x683

AQ.PTVN-0655-1024x683

AQ.PTVN-0761-1024x683

Phần thi của giới tử thọ giới Sa Di, Thức Xoa, Sa Di Ni.

AQ.PTVN-0762-1024x683

AQ.PTVN-0766-1024x683

AQ.PTVN-0769-1024x683

ANH QUỐC

Các tin tức khác