Tìm kiếm

Tp. HCM: Q.10, Khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín

14/09/2020 15:08
Hàng năm vào ngày 27/07 Âm Lịch, chùa Hưng Long tổ chức lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín

Hòa chung không khí mùa Vua Lan báo hiếu PL: 2564 DL: 2020 của những người con Phật trên khắp năm châu, ngày 27/07 Canh Tý tại chùa Hưng Long Q.10 đã long trọng tổ chức lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín (thành viên HĐCM GHPGVN - trụ trì chùa Hưng Long Q.10)

IMG 4106

Tác bạch cung thỉnh Hòa thượng chứng minh

IMG 4122

 Hòa thượng Thích Như Tín (thành viên HĐCM GHPGVN, trụ trì chùa Hưng Long Q.10)

Được biết hàng năm vào ngày 27/07 âm lịch, sau mùa an cư kiết hạ, chư vị đệ tử xuất gia cũng như tại gia đều vân tập về chùa Hưng Long Q.10 để khánh tuế Hòa thượng, đây là việc làm đầy giá trị nhân văn và nét đẹp truyền thống của những người con Phật.

IMG 4124

Chư tôn đức Tăng là đệ tử xuất gia cũng như đệ tử y chỉ của Hòa thượng đồng tham dự

IMG 4125

 IMG 4134

Hòa thượng Thích Thiện Tánh (Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN),

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh (thành viên HĐCM GHPGVN)

tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Như Tín vừa tròn 82 tuổi

Sự quang lâm chứng minh quý báu của nhị vị trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh và Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh là niềm hạnh phúc lớn đối với hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia.

IMG 4129

Gia đình Phật tử dâng hoa cúng dường Hòa thượng

IMG 4135

Thượng tọa Thích Hạnh Lâm (Tăng chúng chùa Hưng Long Q.10)

thay mặt chư huynh đệ xuất gia dâng lời khánh hỷ đến với hòa thượng ân sư

IMG 4138

 Phật tử tại gia đồng trang nghiêm hướng về đức hạnh của Hòa thượng

IMG 4141

 Chư vị đệ tử y chỉ của Hòa thượng Thích Như Tín

nguyện học hạnh của Hòa thượng trên con đường hành đạo và phụng sự nhân sinh

IMG 4143

 Hòa thượng Thích Như Tín có đôi lời khuyến tu đến với đại chúng

Hòa thượng chia sẻ: Được làm thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn, hôm nay chư vị đệ tử xuất gia cũng như tại gia, được làm thân người đầy đủ lục căn, là một nhân duyên thù thắng nên mong quý vị tinh tấn tu tập tạo phước thiện, để đời này được an lạc và đời sau cũng được an lạc

IMG 4137

Toàn cảnh lễ khánh tuế Hòa thượng Thích Như Tín

HẠNH HIẾU

Các tin tức khác