Tìm kiếm

Tp. HCM: PGQ10, khóa ACKH PL: 2563 thành tựu viên mãn

11/08/2019 09:37
Ba tháng ACKH PL: 2563 DL: 2019 tại Phật giáo quận 10 được thành tựu viên mãn, Lễ tự tứ vào ngày 11/07 Kỷ Hợi (11/7/2019) tại chùa Ấn Quang

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Trí Quảng (Phó pháp chủ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Quận 10), Hòa thượng Thích Như Tín (Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh PG Quận 10 và PG Tp. HCM), cùng chư tôn đức trong Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10 và hơn 100 hành giả ACKH.

06

Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm hạ trường

04

Thượng tọa Thích Nhật Thiện (trưởng BTS GHPGVN Quận 10) dâng lời khánh tuế nhị vị hòa thượng chứng minh

Hòa thượng Thích Trí Quảng đã có những lời sách tấn đến chư tôn đức trong Ban thường trực BTS GHPGVN Quận 10, cùng chư hành giả ACKH tại quận 10, hòa thượng nhắc lại công trạng hoằng dương Phật pháp của nhiều vị hòa thượng tại quận 10, để chư tôn đức cố gắng tu tập và hoằng dương Phật pháp, theo hạnh của các bậc tiền bối.

IMG 20190617 190542

Chư hành giả ACKH tại hạ trường Tổ Đình Ấn Quang

z1490492034891 1c08fbc25b48b8ea6f643c16421a9440

Thực hiện kế hoạch ACKH PL: 2563 DL: 2019 của BTS GHPGVN TP. HCM, Ban trị sự Phật giáo quận 10, đã triển khai ACKH tại quận 10 với hơn 100 hành đăng ký an cư tập trung, trong ba thán an cư chư Tăng tại các trú xứ trên địa bàn quận 10, hàng tháng vào ngày 15 và 29 âm lịch,  đều vân tập bố tác tại văn phòng BTS GHPGVN Quận 10.

03

Chư ni cầu giáo giới

Sau phần nghi lễ truyền thống niêm hương bạch Phật, chư tôn đức hành giả an cư đã tác pháp tự tứ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín (Chứng minh hạ trường Ấn Quang quận 10)

HUY 1031

Chư tôn đức tác pháp tự tứ

z1490492272332 5e1638dfe6c5437e4ed8860f7e7d6f68

 Hòa thượng Thích Như tín có đôi lời sách tấn chư ni cầu giáo giới,

HUY 1052

07

Hòa thượng chứng minh chúc mừng chư tôn đức thêm tuổi hạ lạp

Được biết trước đó kỳ bố tác thứ 5 vào ngày 29/06 Kỷ Hợi, Hòa thượng Thích Như Tín thay mặt giáo hội đã trao sổ hạ đến với hạnh giả ACKH tại quận 10

HANH HIEU01

Thượng tọa Thích Nhật Thiện (Trưởng BTS GHPGVN Quận 10),

đón nhận sổ hạ từ Hòa thượng chứng minh.

HANH HIEU 02

 Chư hành giả ACKH nhận sổ hạ

HANH HIEU 03

Nghi lễ tự tứ kết thúc trong tin thần hoan hỷ của đại Tăng, sau đó chư tôn đức thọ trai tại tổ đình Ấn Quang quận 10.

02

Chư tôn đức quang lâm trai đường thọ trai

TRUYỀN THÔNG PHẬT GIÁO QUẬN 10

 

Các tin tức khác