Tìm kiếm

Quán chiếu nhìn sâu

 • Quán niệm trước khi ăn
  Quán niệm trước khi ăn

  Bụt dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, để ý đến thức ăn và tăng thân mà đừng suy nghĩ những chuyện quá khứ, tương lai. Ăn như thế nào để có an lạc, thảnh thơi và tình huynh đệ trong khi ăn. Nghe tiếng chuông xin đại chúng nhiếp tâm thực tập năm quán.

  >>> Xem thêm
 • Cưỡi sóng sinh tử
  Cưỡi sóng sinh tử

  Bạch đức Thế Tôn, trong những lúc tâm sự với đức Thế Tôn, con thường nghĩ đến hóa thân Thích Ca Mâu Ni của đức Thế Tôn hai ngàn sáu trăm năm về trước.

  >>> Xem thêm
 • Hình hài và thọ mạng
  Hình hài và thọ mạng

  Bạch đức Thế Tôn, con thấy được thân tứ đại này không đích thực là con, con không bị giới hạn trong hình hài này.

  >>> Xem thêm
 • Có mặt với mọi loài
  Có mặt với mọi loài

  Bạch đức Thế Tôn, con thấy con là sự sống mầu nhiệm đang dàn trải trong không gian.

  >>> Xem thêm
 • Dòng tâm linh và huyết thống
  Dòng tâm linh và huyết thống

  Bạch đức Thế Tôn, con ý thức trong con về sự có mặt của dòng sinh mạng của tổ tiên và của con cháu.

  >>> Xem thêm
 • Ấn địa xúc
  Ấn địa xúc

  Bạch đức Thế Tôn, con nhớ trước ngày Ngài thành đạo dưới cội bồ đề, Ma Vương có xuất hiện và hỏi Ngài những câu hỏi với mục đích là để làm cho Ngài nản chí.

  >>> Xem thêm
 • Học hạnh của đất
  Học hạnh của đất

  Bạch đức Thế Tôn, con biết rằng một trong những người anh lớn trong giáo pháp của chúng con là Bồ Tát Địa Tạng, một vị bồ tát lớn có hạnh nguyện rất cao thâm: chừng nào địa ngục chưa trống không thì Ngài vẫn chưa dừng nghỉ công việc hóa độ.

  >>> Xem thêm
 • Nương tựa hơi thở
  Nương tựa hơi thở

  Một hơi thở vào có thể dài từ bốn tới mười giây, một hơi thở ra có thể tương tự hoặc dài hơn.

  >>> Xem thêm
 • Cùng tăng thân ở lại
  Cùng tăng thân ở lại

  Bạch đức Thế Tôn, Ngài là một đứa con của trái đất và Ngài đã chọn trái đất để làm đạo tràng hành đạo của Ngài.

  >>> Xem thêm
 • Ở nhà Như Lai
  Ở nhà Như Lai

  Bạch đức Thế Tôn, con không biết nhờ phước duyên nào mà kiếp này con đã được may mắn làm đệ tử đức Thế Tôn và tham dự vào sự nghiệp của Ngài.

  >>> Xem thêm
 • Quy y Tam Bảo
  Quy y Tam Bảo

  Bạch đức Thế Tôn, là người hành trì năm giới, con xin học và nắm vững pháp thực tập tam quy, nghĩa là ba phép quay về nương tựa.

  >>> Xem thêm
 • Học để chuyển hóa phiền não
  Học để chuyển hóa phiền não

  Bạch đức Thế Tôn chúng con là những người ham học, nhưng nhiều khi chỉ lo học để tìm danh kiếm lợi, mong đạt tới những địa vị trong xã hội chứ không phải để khai thông tâm trí và tìm kiếm những pháp môn tu tập có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau trong tự thân và ngoài xã hội.

  >>> Xem thêm