Tìm kiếm

Quán chiếu nhìn sâu

 • Năm Điều Tâm Niệm
  Năm Điều Tâm Niệm

  Chúng ta có rất nhiều cách để đối diện với sự sợ hãi trong ta. Năm điều tâm niệm là những điều giúp ta thực tập nhận diện, nhìn sâu và chuyển hóa tâm hành sợ hãi và đạt tới trạng thái vô úy.

  >>> Xem thêm
 • Thiền lạy - Thực tập 3 lạy
  Thiền lạy - Thực tập 3 lạy

  Con thấy con là sự sống mầu nhiệm đang dàn trải trong không gian. Con thấy con liên hệ mật thiết tới mọi người và mọi loài; tất cả những hạnh phúc và khổ đau của mọi người và mọi loài là những hạnh phúc và khổ đau của chính con. Con là một với những người sinh ra đã có khuyết tật, hoặc vì chiến tranh, tai nạn hay ốm đau mà trở thành khuyết tật.

  >>> Xem thêm
 • Vững chải - An ổn
  Vững chải - An ổn

  Bài này tuy dễ thực tập nhưng hiệu quả thì to lớn vô cùng. Những người mới bắt đầu thiền tập nhờ bài này mà nếm ngay được sự tịnh lạc của thiền tập. Tuy nhiên những người đã thiền tập lâu năm cũng vẫn cần thực tập bài này để tiếp tục nuôi dưỡng thân tâm, để có thể đi xa.

  >>> Xem thêm
 • Đi như một dòng sông
  Đi như một dòng sông

  Lạy Đức Thế Tôn, chúng con rất may mắn có một Tăng thân để nương tựa. Tăng bảo là một trong ba ngôi báu và chúng con được đi như một dòng sông, dòng sông của Tăng Thân.

  >>> Xem thêm
 • Em bé trong con
  Em bé trong con

  Bạch Đức Thế Tôn, Ngài có dạy rằng, không có gì sinh mà cũng không có gì diệt.

  >>> Xem thêm
 • Con cũng là hoa
  Con cũng là hoa

  Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là một bông hoa kỳ diệu hiếm có nở trong khu vườn nhân loại. Con cũng là một bông hoa trong khu vườn nhân loại.Con biết con phải nuôi dưỡng sự tươi mát của con để tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng Tăng thân.

  >>> Xem thêm
 • Mây cũng là con, tuyết cũng là con
  Mây cũng là con, tuyết cũng là con

  Bạch Đức Thế Tôn, con thấy con là đại dương, tất cả các dòng sông trên trái đất đều chảy về con.

  >>> Xem thêm
 • Như là chiếc lá
  Như là chiếc lá

  Kính bạch Đức Thế Tôn, mỗi khi chúng con nhìn vào một chiếc lá, chúng con học rất nhiều từ chiếc lá.

  >>> Xem thêm
 • Vượt khỏi ba mặc cảm
  Vượt khỏi ba mặc cảm

  Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài đã chỉ cho chúng con biết sợi dây ràng buộc thứ tư là mạn, tức là mặc cảm hơn người, mặc cảm thua người và mặc cảm bằng người.

  >>> Xem thêm
 • Sợi dây ràng buộc trông chờ
  Sợi dây ràng buộc trông chờ

  Kính lạy Đức Thế Tôn Ngài là một con người tự do. Ngài đã tháo gỡ được những sợi dây ràng buộc nên Ngài sống rất thảnh thơi. Ngài đã chỉ cho chúng con những sợi dây ràng buộc mà chúng con chưa tháo gỡ được.Ngài gọi tên những sợi dây đó là thập triền, thập sử, thập kết.

  >>> Xem thêm
 • Ta có trong nhau
  Ta có trong nhau

  Bạch Đức Thế Tôn, trong khi thở vào con thấy con và cha mẹ con không phải là hai thực tại riêng biệt.

  >>> Xem thêm
 • Đã về đã tới
  Đã về đã tới

  Bạch Đức Thế Tôn! Khi thở vào, con thấy con đã về. Khi thở ra, con thấy con đã tới.

  >>> Xem thêm