Tìm kiếm

Còn gặp nhau

04/12/2013 16:08
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy, hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có yêu thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy, hoa trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có yêu thương để lại đời

Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp nhân gian vạn nẻo đường

...

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.

Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Gửi miền đất rộng với trời cao
Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ ân tình gửi tặng nhau.

...

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi
An nhiên tự tại lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

 

Tôn Nữ Hỷ Khương

Các tin tức khác