Tìm kiếm

Mười thương chú tiểu

11/09/2013 09:56
Một thương chú tiểu dễ thương Hai thương chú tiểu chọn đường đi tu Ba thương sớm tối công phu Bốn thương chú tiểu học tu đàng hoàng
 
Một thương chú tiểu dễ thương
 
Hai thương chú tiểu chọn đường đi tu
 
Ba thương sớm tối công phu
 
Bốn thương chú tiểu học tu đàng hoàng
 
Năm thương chú tiểu nhẹ nhàng
 
Sáu thương chú tiểu đoan trang nụ cười
 
Bảy thương đi đứng thảnh thơi
 
Tám thương chú tiểu dùng lời thanh tao
 
Chín thương chú tiểu tương chao
 
Mười thương chú tiểu ngọt ngào lời kinh.
 
 
Hiền Huy Hòa Hiệp (ĐPNN)

Các tin tức khác