Tìm kiếm

Định mệnh nằm trong bàn tay

07/09/2013 09:22
Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ.

Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với quân sĩ:

- Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo.Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại.

Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh. Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống

đất.

- Sấp rồi ! Chúng ta sẽ thắng ! Hãy xông lên chà nát quân thù ! - Ba quân reo hò phấn khởi.

Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:

- Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.

Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xoè tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp.

 

Lời bình

 

Rất nhiều người tin "định mệnh" hay "số phận". Thật ra là số phận là do nghiệp của chúng ta tạo ra từ những kiếp xưa, nếu kiếp xưa ta làm những điều tốt thì bây giờ ta hưởng kết quả tốt, nếu đời xưa ta từng làm điều ác và gây đau khổ cho người thì bây giờ ắt bị đau khổ. Đó là định luật nhân quả mà Đức Phật đã dạy cho đời cách đây hơn 2500 năm.

 

Cho nên hiểu được nhân quả thì chúng ta phải gắng làm điều lành, điều tốt ngay trong hiện tại, ngay lúc chúng ta đang sống. Mỗi sáng thức dậy chúng ta phải nguyện với lòng mình rằng hôm nay con sẽ sống tốt với tất cả mọi người xung quanh, không làm hại bất cứ một ai, không nói lời ác độc khiến người khác đau lòng, luôn nhẫn nại để làm việc tốt cho tha nhân. Chúng ta phải cầu nguyện Phật gia hộ cho chúng ta tăng trưởng lòng từ bi trong tâm của mình, để ta có thể trải lòng thương muôn loài được. Có như thế ta mới dần dần đi về ánh sáng từ bi của Chư Phật, chư Bồ Tát. Có như thế thì cuộc đời ta mới thoát khỏi đen tối và đi trong vinh quang ở kiếp này và những kiếp mai sau. Lúc đó ta sẽ không còn đổ lỗi cho "định mệnh" hay "số phận" nữa. Hãy cùng nhau làm những điều lành và tránh điều ác ngay khi có thể, đừng chần chừ bởi vì vô thường không đợi một ai.

 

NS

Các tin tức khác