Tìm kiếm

Đừng làm việc tốt, hãy làm việc tốt nhất!

06/09/2013 08:00
Chúng ta có từng hỏi, vì sao có rất nhiều người tốt nhưng lúc nào cũng vất vả và chịu nhiều khổ cực đến vậy. Có phải cuộc đời này quá bất công không?

Cuộc đời này có rất nhiều việc tốt, từ nhặt rác đến làm từ thiện, từ nuôi sống bản thân đến nuôi sống gia đình, từ vẽ tranh đến viết sách, từ làm nhân viên đến làm lãnh đạo.... Ta có thể đi nhặt rác để làm sạch cho đường phố, ta cũng có thể kiếm tiền làm giàu cho gia đình, bản thân.... 

Những việc tốt mà chưa phải là việc tốt nhất có thể cho ta 1 điểm, 2 điểm và có khi 4 điểm. Nhưng vẫn còn có những việc tốt khác cho chúng ta 5 điểm, 6 điểm, 9 điểm thậm chí 10 điểm.

Gandhi đã nói: “Việc tốt chưa chắc đã tốt nếu nó không đúng bản mệnh của mình”. Đừng làm việc tốt hãy làm việc tốt nhất khi đó lợi ích ta mang lại cho ta, gia đình và xã hội sẽ là tối đa.

Nếu ta có thể kiếm 100$ nhưng ta chỉ kiếm 50$, ta đã lãng phí 50$ không phải của chính mình mà còn của cả xã hội. 

Cũng như vậy nếu ta có thể làm một lãnh đạo nuôi sống cả một công ty nhưng ta chỉ làm một công nhân nuôi sống bản thân mình, ta không những làm hại chính ta mà còn làm hại đến cả một công ty. 

Nếu ta hát hay mà ta đi tập vẽ như vậy không chỉ ta lấy đi khả năng của chính mình mà còn lấy đi niềm vui của hàng trăm người khi nghe ta hát. 

Không lựa chọn là lựa chọn thất bại, làm việc tốt chỉ tốt khi nó là việc tốt nhất. Biết lựa chọn, biết đặt câu hỏi cho chính mình, đó mới là người thành công và hạnh phúc. Việc tốt nhất mới thực sự là việc tốt. Đừng làm việc tốt hãy luôn làm việc tốt nhất. 

Phan Quốc Việt (Theo Bee)

Các tin tức khác