Tìm kiếm

Nợ cha mẹ

31/08/2019 13:30
Cha mẹ cũng có nhiều kiểu cha mẹ khác nhau, có cha mẹ nóng nảy, có cha mẹ thiên vị con cái, cũng có cha mẹ nghèo khó, có cha mẹ ốm đau, có cha mẹ cổ hủ, có cha mẹ già cả, lẩm cẩm dần vì tuổi tác...

Mỗi một người trong chúng ta sinh ra đều làm con, sau này rồi lại trở thành cha mẹ. Chỉ đến khi nào trở thành bậc làm cha, làm mẹ chúng ta mới có thể thấu hiểu được những cực nhọc, vất vả khi xưa cha mẹ chúng ta đã từng vì chúng ta mà vất vả. Bất luận dù cha mẹ có thế nào cũng hãy học cách yêu thương, hiếu thuận và tôn trọng họ.

Lý do mà các vua chúa ngày xưa khi lựa chọn quan lại đều đặt lòng hiếu thảo lên đầu. Bởi vì, đến cả cha mẹ sinh ra, nuôi nấng mình còn không bao dung thì người đó chỉ là kẻ hẹp hòi, tính toán. Mà đã là kẻ hẹp hòi thì lấy đâu ra tự tin mình có thể làm được việc lớn.

Trên đời dù là tài sản, danh dự hay địa vị đều chỉ ở bên ngoài. Chỉ có đạo đức, đức hạnh mới là gốc. Vì thế, còn sớm hãy chăm sóc thật tốt cho cha mẹ mình, đừng để món nợ này không có cơ hội để trả.

 

St

Các tin tức khác