Tìm kiếm

Tập trung vào điều cần hơn là muốn

26/07/2019 20:39
Bạn có thể thấy các Thiền sư chỉ có trang phục một màu, đôi dép đơn giản nên họ tối giản các chọn lựa, đỡ mệt tâm suy nghĩ sáng nay mặc bộ nào.

Không chỉ có thế, nơi ở hay đồ ăn của họ cũng không quá cầu kỳ.

Tuy chúng ta muốn sống đơn giản như thiền sư cũng không có nghĩa là hoàn toàn bắt chước nhưng cách họ đang làm là kết quả của quá trình làm tinh gọn, loại bỏ bớt những gì không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống tu hành.

Hãy học họ để giảm bớt những thức không cần thiết để mọi thứ nhẹ nhàng hơn. 

 

St

Các tin tức khác