Tìm kiếm

Người mạnh mẽ

15/07/2019 18:16
Con người trên hành trình của cuộc đời, phải tự mình cứu lấy mình.

Núi rộng sông dài trên đời, chung quy đều là để chúng ta tự mình bước đi. Không phải bạn cứ mệt mỏi, là sẽ có nơi nghỉ ngơi ấm cúng; không phải bạn khát nước rồi, sẽ có nước chảy từ núi cao; không thể khi bạn lạnh, sẽ có một bếp lò đỏ lửa.

Hơn nữa, nội tâm của mỗi người, đều có những vết thương không muốn người khác biết, cần có thời gian để phục hồi. Mạnh mẽ thực sự, không phải là người không rơi nước mắt, mà là người nuốt lệ vào trong.

 

St

Các tin tức khác