Tìm kiếm

Tập buông bỏ

21/06/2019 20:04
Hãy luyện tập để bạn có thể buông bỏ tất cả những gì bạn sợ đánh mất.

Trước mặt bạn luôn có một con đường.

Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ bỏ cuộc.

Thật dễ dàng khi đứng giữa đám đông.
Nhưng sẽ phải rất can đảm khi đứng đó một mình.

 

St

Các tin tức khác