Tìm kiếm

Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn

18/02/2019 20:36
Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy.

Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động.

Bạn nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông minh vì tự bản thân sẽ biết cách tạo nên điều đó.

Chỉ cần suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi!

Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình.

 

St

Các tin tức khác