Tìm kiếm

Sống tỉnh thức để đơn giản trong cuộc sống

03/02/2019 20:45
Sự thật luôn tìm thấy trong những gì đơn giản nhất.!!!! Đức Phật đã trở về sống trọn vẹn với chính những cái đơn giản nhất trong cuộc sống.

Những cái gì mang tính hình thức và lý luận sẽ mất đi giá trị nội dung.

Những triết lý cao siêu bay bổng hay những cảnh giới mầu nhiệm huyền ảo chỉ dành cho những người tham cầu dục lạc.
Đức Phật chính là người đầu tiên trở về với cái thực và cái uyên thâm mầu nhiệm nới cỏ cây, hoa lá, chính tại trong con người của Ngài....đó là tỉnh thức.

 


Lời vàng Phật dạy

Các tin tức khác