Tìm kiếm

Bốn cách sống theo Chánh mạng để đạt đến cảnh giới tốt đẹp

28/09/2018 19:30
Những ai được sinh ra làm người đều đã từng thực hành nhiều thiện pháp trong những kiếp sống trước của họ, và được sinh ra làm người là kết quả của những thiện pháp ấy. Họ muốn sống những kiếp sống tốt đẹp trong thế giới của loài người.

Chỉ khi họ có sống theo Chánh mạng, họ sẽ được tái sinh trong những cảnh giới  tốt đẹp  và  cuối cùng  sẽ đạt được  đạo quả Giải thoát Níp-bàn cao quý nhất.

Trưởng lão Ashin in Kaccayana Thera, tiền thân của ẩn sĩ Kaladevila Hemit, đã nói về bốn cách sống theo Chánh  mạng  trong thế gian này:.

  1.  Sống theo Chánh mạng  bằng cách siêng năng  tạo dựng  tài sản.

(2)  Sống theo Chánh mạng bằng cách  phân chia và chia sẻ của cải  có được.. 

(3)    Khiêm tốn và không khoe khoang khi có  nhiều của cải.

(4) Giữ  cuộc sống  an bình  khi tài sản bị mất hoặc  suy giảm. Không nên nản lòng và phiền muộn.

Bốn cách sống thiện lành  này  đã được ngài dạy cho người  em của mình.

(1) Một  người lười biếng  không cố gắng tạo dựng tài sản sẽ sống không  hạnh phúc vì thiếu thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn. Cha mẹ, con cái, người thân và người làm  công đang cùng sống với họ cũng không hạnh phúc  do nhu cầu thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn bị thiếu thốn. Đó là lý do tại sao, một người không tạo dựng của cải do lười biếng có một lối sống không được tán thán trong kiếp sống làm  người này của họ.

Người cố gắng để tạo dựng tài sản  không hề lười biếng sẽ được hạnh phúc vì anh ta  có đầy đủ thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn cho chính mình. Những người đang sống cùng với anh ta như cha mẹ, con cái, người thân và người làm công cũng sẽ được hạnh phúc vì có đủ thức ăn, quần áo và nơi trú ẩn. Đó là lý do tại sao tạo dựng của cải không hề lười biếng là một lối  sống được tán thán  trong kiếp  sống làm  người này của họ.

(2) Một người không phân chia và chia sẻ của cải của mình  tạo dựng được với những người cần nhận được sự chia sẻ như   cha mẹ, con cái, người thân, không hộ độ cho chư Tăng  cũng như không giúp đỡ cho  những người cần đến  sự giúp đỡ của mình là một người dính mắc vào  của cải .  Mặc dù người ấy có thể giàu có, nhưng người ấy không có được  sự  lợi  lạc trong kiếp sống  này cũng như trong những kiếp sống tương lai. Vì vậy, người ấy sống một lối sống  không được tốt đẹp trong kiếp sống làm người này.

Sau khi phân chia của cải kiếm được thành bốn phần bằng nhau, một phần phải được chia cho các con, cha mẹ, người thân, bố thí choTăng đoàn và giúp đỡ những người đã đến để xin được giúp đỡ, hai phần phải được đưa vào đầu tư trở lại  cho công việc và phần còn lại phải được  để dành cho trường hợp khẩn cấp. Người biết phân chia và sử dụng tài sản của mình có môt  sống  tốt đẹp trong kiếp sống làm người này.

(3) Những người trở nên giàu có thường có khuynh hướng khoe khoang,  kiêu căng, ngạo mạn vì sự giàu có của mình và không quan tâm đến  bạn bè cũ . Loại  người  này sẽ bị  thoái hóa trong cuộc sống này cũng như những kiếp sống  trong tương lai. Đó là nguyên nhân của  sự bất hạnh, sẽ dẫn đến  những kiếp  sống không mấy tốt đẹp trên thế gian này.

Những người trở nên giàu có và có nhiều của cải, nhưng không  khoe khoang và kiêu ngạo, biết yêu thương và trân trọng  những người bạn cũ,  những người này  đang sống  một cuộc sống tốt đẹp trong cuộc đời này và sẽ là  nhân của hạnh phúc trong những kiếp sống tương lai.

(4) Do lũ lụt, hỏa hoạn hoặc cướp, đó là  nguyên nhân này hay nguyên nhân khác  khiến cho tài sản của một người bị mất hoặc suy giảm, và nếu người ấy  bỏ ăn hoặc mất ngủ vì sầu khổ, người ấy sẽ đánh  mất sự lợi  lạc trong kiếp sống hiện tại cũng như các kiếp sống tới trong vòng sinh tử luân hồi . Đây là một cách sống không được tán thán  trong sự tồn sinh của con người.

Khi tài sản bị mất do các trường hợp như lũ lụt, hỏa hoạn, trộm cướp, nếu giữ  được bình tĩnh, không  để cho cảm xúc  rối loạn và   tiếp tục làm việc bình thường như trước thì sẽ  có được sự lợi lạc trong kiếp  sống này và các kiếp sống tới trong vòng sinh tử luân hồi. Đây là một cách sống  được tán thán  trong sự tồn sinh của con người..

Chỉ khi chúng ta có thể sống theo bốn cách  sống chân chánh này, có nghĩa chúng ta đang sống  một cuộc sống thiện lành.  Chúng ta  sẽ được tái sanh vào những cõi giới tốt đẹp và cao quý cũng như sẽ  đạt đến đạo quả Giải thoát Níp- bàn  cao thượng nhất.

 

Sayadaw Ashin Kundalbhivamsaà - Theo:  Dhamma Padetha - Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí

Các tin tức khác