Tìm kiếm

Từ bi mang hòa bình cho tâm hồn

14/03/2018 19:35
Từ bi mang hòa bình cho tâm hồn. Nó đem một nụ mĩm cười cho khuôn mặt.

Sân hận và ganh tỵ liên hệ với cảm nhận vị ngã và sự bất chấp của chúng ta với người khác. Vị ngã dễ dàng làm sinh khởi sợ hãi, vốn nuôi dưỡng sự bực bội cáu kỉnh, là thứ mà khi nó bùng lên thành cơn giận, có thể kích hoạt thành bạo động. Thời gian đã đến để chấp nhận rằng nếu chúng ta đang nói về hòa bình trên thế giới, thì chúng ta phải quan tâm đến niềm hòa bình trong chính chúng ta.

Tâm thức chúng ta càng từ bi, thì chúng ta càng có thể hướng dẫn đời sống của chúng ta một cách trong sạch, trung thực, chân thật, không có gì phải che dấu. Từ bi nâng cao sức mạnh nội tại, giảm thiểu sợ hãi và làm cho thân hữu tập họp chung quanh chúng ta. Như những tạo vật xã hội, chúng ta cần thân hữu và điều hấp dẫn họ chính là lòng tin. Và lòng tin lớn mạnh khi chúng ta biểu lộ lòng quan tâm chân thật cho sự cát tường của những người khác.

Từ bi mang hòa bình cho tâm hồn. Nó đem một nụ mĩm cười cho khuôn mặt. Giáo dục cần không chỉ việc phát triển trí thông minh của chúng ta, mà cũng là hổ trợ những giá trị nhân bản của nhiệt tình và từ bi. Những thứ này không phải là những phẩm chất chỉ giới hạn cho tôn giáo, vì tất cả chúng ta muốn niềm hòa bình của tâm hồn. Và nếu chúng ta nhớ rằng những người khác cũng là những con người như chúng ta, thì chúng ta cần mở rộng một cảm nhận ân cần ngay cả đối với những người chúng ta xem như kẻ thù.

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma

Các tin tức khác