Tìm kiếm

Nghĩ về "ngày tận thế"

20/12/2012 13:41
Có bạn hỏi tôi nghĩ gì về ngày tận thế. Tôi đã chia sẻ với bạn ấy rằng tôi không nghĩ gì về ngày tận thế cả vì tôi là Phật tử. Mà Đức Phật - thầy tôi không dạy về ngày tận thế, Ngài dạy hãy sống có chánh niệm, tĩnh thức, ý-khẩu-thân phải thanh tịnh, an trú trong hiện tại, luôn quán chiếu nhân quả để sống an lạc, hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào hay có bất cứ điều gì xảy ra.

Ngài cũng dạy "phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng", cái gì có hình tướng đều vô thường, sanh-trụ-dị-diệt, do nhiều nhơn duyên mà tan mà hợp. Từ con người, cây cỏ, đất đá và cả mẹ Trái Đất này đều nằm trong quy luật sanh-trụ-dị-diệt đó, vô thường và do nhân duyên mà thành rồi hoại... Nhân duyên đó do chúng sinh tạo tác mà ra, trong đó có con người.

Vì sao trái đất nóng lên, băng tan ra, bệnh tật nguy hiểm ngày càng nhiều...? Tất nhiên do con người (chúng sinh trung tâm, chủ nhơn của hành tinh này) đã gieo quá nhiều nhân xấu nên phải chịu tác động trở lại, thậm chí đến lúc quá sức chịu đựng thì trái đất cũng hoại diệt theo quy luật đó.

Thân thể ta là một ngôi nhà nhỏ, ta là khách trọ. Trái đất là một ngôi nhà lớn, ta là khách trọ. Là khách trọ mà ta phá phách ngôi nhà thì nhà sẽ hư, sẽ hỏng, sẽ hoại, ta nóng lạnh, ta ra đường, ta bị tai ương theo sự hư hoại của "căn nhà" là lẽ bình thường, do ta. Đó cũng là bảo chứng cho lời Phật dạy, rằng: "Nhất thiết duy tâm tạo", nếu ta biết giữ gìn, trân trọng những nhà trọ mà mình đang cư ngụ thì chắc chắn quy luật sanh-trụ-dị-diệt vốn dĩ của nó sẽ diễn ra chậm hơn, tuổi thọ của nhà trọ sẽ bền lâu hơn...

Nghĩ thế, nhớ thế nên tôi sẽ cố gắng chế tác an vui theo lời Phật dạy trong những giây phút mình còn sống, sống sạch, sống xanh mỗi ngày để gìn giữ ngôi nhà trọ có tuổi thọ lâu hơn bởi tôi biết nhờ có nó mà tôi mới có cơ hội để tiếp nhận, hành trì lời dạy giải thoát của Đức Thế Tôn một cách tốt nhất...

 

Chúc Thiệu (GNO)

 

Các tin tức khác