Tìm kiếm

Đừng quá cố chấp

20/11/2020 17:52
Cố chấp, là tốt hay xấu? Có người nói, cố chấp là tốt, ngộ nhỡ chuyện mà mình kiên trì là đúng thì sao? Có người lại nói, cố chấp là xấu, không biết tham khảo ý kiến của người khác chính là đang tự tìm đường vào ngõ cụt.

Một người biết càng nhiều, càng cảm thấy mình nên bước ra khỏi cái thế giới nhỏ của mình, đi chấp nhận những điều khác nhau; ngược lại, những người cố chấp lại cự tuyệt suy ngẫm lại bản thân. 

Thế giới của người trưởng thành một khi trở nên khép kín, thông tin trở nên lạc hậu, tầm nhìn trở nên eo hẹp, thì điều tiếp theo nhất định sẽ là sự khép mình và cự tuyệt bước ra, lâu dần sẽ mất dần đi hứng thú với sự thay đổi. 

Tôi biết, nhưng tôi không đổi. Đúng, bạn nói cái gì tôi cũng biết, chỉ là tôi không muốn thay đổi. 

Nguyên nhân cốt lõi giải thích cho sự cố chấp, bướng bỉnh của một người, có lẽ chính là sự giới hạn trong tầm nhìn, trong trình độ nhận thức của họ, họ cho rằng bất cứ một vấn đề gì cũng chỉ có một đáp án tiêu chuẩn, vì vậy, họ cự tuyệt nhưng lựa chọn khác theo bản năng.

Một người khi trở nên cố chấp, họ sẽ khép lại cánh cửa học hỏi, và cũng chẳng có cái gọi là tự suy ngẫm về bản thân. 

Một người nếu quá cố chấp, đường sẽ ngày một trở nên hẹp, tư duy cũng sẽ ngày một trở nên đơn nhất. 

3 cái đầu hợp lại cũng qua được Gia Cát Lượng, sống ở đời, dù có trí tuệ tới đâu, cũng cần lắng nghe ý kiến của người khác. 

Trên đời, không có ngõ cụt, chỉ có người cố chấp không chịu rẽ. Nếu đã hiểu được, mong bạn tránh xa cái bẫy cố chấp, bướng bỉnh, làm một người biết lắng nghe có chọn lọc từ mọi người xung quanh.

 

St

Các tin tức khác