Tìm kiếm

Năng lượng thương yêu

17/11/2020 17:59
Chúng ta thường sợ nhu yếu thương và được thương của ta không được thỏa mãn. Nỗi sợ cô đơn luôn tồn tại trong mỗi chúng ta. Ta phải nhận diện nỗi sợ hãi và nhu yếu đó, phải nhìn sâu vào chúng. Thương yêu là biết an ủi, vỗ về, biết hiến tặng sự hiểu biết và cảm thông.

Hiểu là suối nguồn của thương yêu. Ta sẽ cảm thấy đau khổ nếu không ai hiểu mình. Và nếu ai đó không hiểu ta, thì họ chẳng thể thương ta. Không có sự hiểu biết thì tình thương sẽ không có mặt. Sự thật là ta cần hiểu, cần thương. Và ta đi tìm người cung cấp cho mình cả hai thứ đó.

Giá như ai đó hiểu và thương mình. Giá như người đó đang ở đâu đó. Nhưng chúng ta phải đặt lại câu hỏi: “Ta có khả năng hiểu và thương họ không? Ta có khả năng chết tác hiểu biết và thương yêu mà chính ta cũng đang cần?” Nếu ta không có khả năng chế tác năng lượng hiểu biết, thì ta không làm được gì cả.

Giải pháp của Phật nhằm giúp chúng ta chế tác năng lượng hiểu và thương. Nếu ta có khả năng chế tác nguồn năng lượng này, thì trước tiên nó sẽ giúp chúng ta thỏa mãn nhu yếu được thương. Sau đó, với khả năng này, ta có thể ôm ấp, vỗ về người khác.

Ta chỉ có thể làm người khác hạnh phúc khi chính mình cũng hạnh phúc. Hạnh phúc tạo ra thêm hạnh phúc, có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu.

Vấn đề không phải là làm thế nào để được thương và được hiểu. Mà là ta có khả năng chế tác được tình thương và thấu hiểu được chính mình hay không. Nếu làm được điều đó thì ta sẽ thấy mình sung sướng, bởi nguồn năng lượng này sẽ làm ta thỏa mãn và làm cho những người xung quanh cũng thỏa mãn theo. Đó là tình thương của Phật.

Tình thương chân thật là như vậy. Thật ra, thương một người là cơ hội để học thương tất cả mọi người. Nếu ta có khả năng hiểu và thương thì ta có thể làm ngay bây giờ, không cần phải chờ đợi. Nếu ta thành công trong lĩnh vực này thì nỗi sợ hãi, lo lắng của ta sẽ biến, và ta thấy mình sung sướng ngay tức thì.

Các tin tức khác