Tìm kiếm

Cộng trừ

14/11/2019 18:12
Từ ngày xưa còn bé
Ta học phép cộng trừ
Có bao giờ ta thử
Cộng trừ mỗi ngày qua?
 
Phép tính đâu chỉ là
Vật chất và tài sản
Có những điều căn bản
Ta cũng nên cộng trừ
 
Sẽ thấy đời có dư
Hạnh phúc và lợi lạc
Trừ đi những xấu ác
Để tâm được thanh cao
 
Cộng thêm điều tốt vào
Cho cuộc đời ý nghĩa
Trừ đi chuyện vô nghĩa
Sẽ bớt những thị phi
 
Cộng thêm lời từ bi
Muộn phiền sẽ qua mất
Trừ đi chút tất bật
Để nhìn lại thân tâm
 
Cộng thêm chút chuyên cần
Để công phu tiến triển
Trừ hành động thô thiển
Vẫn đục cả thân tâm
 
Cộng thêm những pháp âm
Giúp tâm mình cao thượng
Trừ đi những ngoại chướng
Làm đời mình si mê
 
Cộng thêm những khen chê
Giúp cho mình phát triển
Trừ đi người thô thiển
Để không bị vạ lây
 
Cộng thêm những điều hay
Mình thành người hướng thiện
Trừ đi những bất thiện
Để giảm bớt oan khiên
 
Cộng thêm những bạn hiền
Để tăng thêm thiện hữu
Trừ đi say mê tửu
Làm tăng trưởng dục tham
 
Cộng thêm những việc làm
Được thêm nhiều phước lạc
Trừ đi thú cờ bạc
Làm tan nát gia cang
 
Cộng thêm những việc làm
Cho mình thêm hoan hỷ
Trừ đi những ích kỷ
Để không bị bận tâm
 
Trừ đi những lỗi lầm
Ngày ngày thêm thong thả
Cộng thêm lòng hỷ xả
Cho mình được thong dong 
 
Trừ đi thứ phiền lòng
Để không gieo thêm nghiệp
Cộng thêm những hiểu biết
Để trí tuệ nảy sinh
 
Trừ đi thứ linh tinh
Làm tâm mình mệt mõi
Trừ đi những câu hỏi
Không an lạc cho nhau
 
Trừ đi những ngày sau
Đi vào nơi tăm tối
Ai người chưa thấy lối
Ra cửa ngõ an lành
 
Thử ngồi cộng trừ nhanh
Thì lập tức biết rõ
Ai người thường buông bỏ
Học được những phép trừ
 
Thì đời luôn có dư
Niềm vui và an lạc
Mỗi ngày ta thức dậy
Già chết cộng thêm vào
 
Dòng đời đã trừ đi
Tháng ngày của tuổi trẻ
Ai người tính suôn sẻ
Thấy đời còn lại “Không”
 
Ai không biết gieo trồng
Cuối đời dư ác nghiệp!
 
St

Các tin tức khác