Tìm kiếm

Tu mau kẻo trễ

12/10/2019 20:27
Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình của thế giới bên ngoài.

Bằng cách tạo ra sự an bình trong thế giới nội tâm, chúng ta mang nó ra thế giới bên ngoài và điều đó chắc chắn có thể ảnh hưởng đến nhiều người khác chung quanh.

Giá trị và lợi ích thiết thực của sự tu tập trong Phật giáo là ở điểm này. Tu không phải để ngày mai, ngày kia sẽ hạnh phúc mà tu lúc nào là hạnh phúc ngay lúc đó.

Tu là hạnh phúc bây giờ
Không ăn bánh vẽ, không chờ kiếp sau!

 

St

Các tin tức khác