Tìm kiếm

Tâm giác ngộ

03/08/2019 20:51
Vào thời Đức Phật có một nhóm ngoại đạo rất buồn phiền, vì thấy nhiều đệ tử của mình được Đức Phật giáo hóa quy y về với Phật. Một hôm, vị tu sĩ ngoại đạo này nghe một đệ tử của mình có người vợ muốn học pháp của Phật. Ngoại đạo mới gọi người này đến quở trách và ngăn cản không cho.

Anh này mới về bảo với bà vợ là không được theo Phật học giáo pháp. Nhưng bà vợ này lại nhất quyết không thay đổi. Bà nói: “Em sẽ mời Đức Phật và chư Tăng đến nhà dùng buổi cơm trưa, lúc đó anh sẽ có dịp chứng kiến, sự thành tâm và trí tuệ vĩ đại của Ngài”.

Anh chồng này bất đắc dĩ mới đến kể lại cho ông thầy của mình nghe, thầy ông mới bày cho một cách: “Thôi thì cho đào một cái hố ở trước cửa nhà, bên trên thì lót thảm; còn thức ăn thì tẩm thuốc độc, rồi nhốt bà vợ ở trong nhà kho phía sau đừng cho bà ra, để bà không có thể đi báo tin cho Phật được”. Anh này làm theo. Khi Đức Phật được mời, Ngài vẫn nhận lời thỉnh.

Đúng giờ, Đức Phật đến và đi qua tấm thảm bình thường. Anh ta sửng sốt, vì thấy tấm thảm không hề lún xuống. Đúng ra, khi Phật bước lên thì anh đã cho người giật dây để Phật cùng với Tăng đoàn lọt xuống hố, nhưng hố ấy lại biến thành hồ sen có hoa sen đỡ chân Phật và chư Tăng.

Anh thấy vậy liền cảm động, quỳ xuống nói lớn: “Xin hãy tha thứ cho con bạch Thế Tôn. Con đã gây nhiều tội lỗi, cho con xin sám hối”.

Nghe anh sám hối xong, Phật mới nói bài kệ: “Tâm giác ngộ đã vượt lên mọi nhị nguyên. Làm sao mà thiện hay ác còn đụng đến nó được nữa. Tâm tỉnh giác xa lìa mọi dục ái của ba độc, làm sao cái khổ còn đụng đến nó được nữa”. Tức là tâm giác ngộ này vượt lên cả hai bên đối đãi, xa lìa cả ba độc tham, sân, si, thì độc ở thế gian đâu có đụng đến nó được. Sau đó anh được Phật cảm hóa.

Quý vị thấy người này ban đầu cũng là từ tâm lầm lạc, sau nghe Phật pháp cũng được chuyển hóa. Cho nên, ngài Bàn Khuê mới nói tâm Phật chiếu sáng một cách kỳ diệu, ngay cả những hành vi lầm lạc cũng không rời ngoài. Qua đó, chúng ta có đủ niềm tin để tiến lên, khai thác tâm Phật nơi chính mình.

Trích Ai Cũng Có Tâm Phật - TT. Thích Thông Phương

Các tin tức khác