Tìm kiếm

Ba người thợ xẻ đá

30/07/2019 20:47
Một người đi đến một mỏ đá. Ông nhìn thấy ba người thợ đang xẻ đá.

Ông hỏi người thợ thứ nhất, “Anh đang làm gì vậy?”

Người thợ trả lời, “Tôi đang xẻ đá. Công việc thật là mệt, chán và cực nhọc. Làm việc này  đối với tôi là  một sự bắt buộc. Tôi cần tiền.”

Sau đó ông ta hỏi người đàn thợ  thứ hai, “Anh đang làm gì vậy?”

Người ấy đáp, “Tôi kiếm sống. Tôi  kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình tôi. “

Rồi  ông ta hỏi người thợ  thứ ba, “Anh đang làm gì vậy?”

Người thợ này trả lời, “Tôi đang xây một ngôi đền tráng lệ. Tôi đang làm nên lịch sử. Tôi là một thành viên của đội xây dựng những ngôi đền đẹp nhất châu lục này và tôi rất tự hào về điều đó. Đá mà tôi xẻ sẽ được dùng để xây ngôi đền.”

Hãy xem sự  khác nhau trong cách nhìn của ba người thợ xẻ đá và cảm nhận những gì họ đang làm.

“Không có sự bận rộn thì cũng hệt như không đang  hiện hữu”

(Voltaire)

Các tin tức khác