Tìm kiếm

Ngôn thí – Bố thí lời nói hay, giúp người khác vui vẻ, tự tin, có hy vọng

09/07/2019 20:36
Những lời nói tích cực, động viên mọi người xung quanh có giá trị rất lớn.

Những lời nói tích cực, động viên mọi người xung quanh có giá trị rất lớn.

Bạn chỉ có thể động viên người khác khi bạn hiểu họ, nhìn thấy điểm tốt của họ, giúp họ cố gắng hơn, tự tin hơn và thành công hơn.

Khi bạn động viên được người khác, là bạn đã có thêm những người bạn tốt hơn rồi đó!

Ai cũng có những mặt tích cực và tiêu cực, ai cũng có những sai lầm, ai cũng có một quá khứ!

Nhưng họ cũng có những tương lai, và tương lai này lại được xây dựng từ niềm tin của chính họ và của những người xung quanh họ.

Nếu bạn biết “chắt lọc tinh hoa” của người khác, thì bạn sẽ có những cộng sự rất tuyệt vời trong mọi hành trình của cuộc đời!

 

St

Các tin tức khác