Tìm kiếm

Trầm tĩnh sống

09/06/2019 20:28

Niềm vui dù quá lớn

Sẽ dần dần trôi qua, 

Và nỗi đau cùng cực 

Rồi cũng tìm phôi pha...

Biết thế đừng tự phụ

Vì thành công hôm nay

Cũng không sầu ủ rũ 

Lúc gặp điều không may!

- Sao trẻ con hay khóc

Mà hiếm khi chúng buồn ?

Người lớn năng cười cợt

Giữa tiếng lòng lệ tuôn! 

Trẻ thơ hôm nay giận

Ngày mai ngồi với nhau

 Người lớn '' biết tha thứ ''

'Lại nhắc hoài mãi sau. 

- Thật hiếm khi tìm gặp 

Bình an ở bên ngoài . 

An bình chỉ có thể

Gặp trong lòng ta thôi! 

Ngày qua, ngày mới đến 

Người đi, kẻ khác về

Chỉ có tình thương mến

Đọng lại cùng sơn khê.

 

Như Nhiên

Các tin tức khác