Tìm kiếm

Vô thường

10/05/2019 20:54

Vô thường cuộc sống chớ bi quan
Biết để khi vui chớ rộn ràng
Khi buồn chấp nhận đời là thế
Sinh tử luân hồi nghiệp phải mang

Làm người có lúc phải dọc ngang
Danh lợi hơn thua sống vội vàng
Tiền tài địa vị mong đạt được
Đảo điên cuộc sống thật gian nan

Tâm hồn thanh thản sống bình an
Sân si tham vọng chớ buộc ràng
Từ bi hỷ xả đời hạnh phúc
Theo lời Đức Phật đã truyền ban 

Xin đừng chìm đắm chuyện thế gian
Thức tỉnh đi thôi kẻo muộn màng
Nghiệp lành gieo rắt tâm thanh tịnh
Mĩm cười chấp nhận những gian nan.

 

St

Các tin tức khác