Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Khỏe mới vui
  Khỏe mới vui

  Con người, phàm là ai đi chăng nữa, cũng phải đặt sức khỏe lên vị trí hàng đầu, vị trí quan trọng nhất. Nhân sinh ngắn ngủi, chúng ta hối hả sống, hối hả chạy, hối hả làm việc… chẳng mấy mà đi đến cuối cuộc đời.

  >>> Xem thêm
 • Người biết vâng lời
  Người biết vâng lời

  Những buổi giảng pháp của thiền sư Bankei không chỉ có các thiền sinh tham dự mà còn lôi cuốn rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Ngài không bao giờ viện dẫn kinh điển, cũng không đi sâu vào những học thuyết cao siêu. Thay vì vậy, những lời ngài nói ra luôn xuất phát từ tâm thức của ngài và đi thẳng vào tâm thức người nghe.

  >>> Xem thêm
 • Tại sao phải siêng niệm Phật khi còn sống?
  Tại sao phải siêng niệm Phật khi còn sống?

  Nếu thấy người lúc lâm chung, thì khuyên họ niệm Phật, khiến cho họ có thể vãng sinh về cõi nước thanh tịnh. Tại sao hiện tại chúng ta phải niệm Phật? Tức là huấn luyện lúc lâm chung còn nhớ mà niệm Phật, mới có thể vãng sinh về thế giới Cực Lạc.

  >>> Xem thêm
 • Đạo Phật và con đường dấn thân
  Đạo Phật và con đường dấn thân

  Đạo Phật không phải là một tôn giáo như ta gọi bây giờ, mà là một con đường sáng để phá tan tối tăm mờ mịt, là một phương pháp giáo dục nhân cách sống đạo đức, từ bi và trí tuệ, giúp cho mọi người tự tin chính mình làm chủ bản thân, không lệ thuộc vào một đấng thần linh thượng đế.

  >>> Xem thêm
 • Tu hành hãy luôn giữ chánh niệm
  Tu hành hãy luôn giữ chánh niệm

  Chánh niệm là Không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng. Người này xử tốt với ta, ta rất cảm kích, tri ân, báo ân, hết thảy tùy duyên; chớ nên dấy lên ý nghĩ: “Ta nhất định phải báo đáp ngươi như thế nào!”, Nghĩ như vậy là xong rồi! Quý vị lại bị đọa lạc.

  >>> Xem thêm
 • Tùy hỷ công đức
  Tùy hỷ công đức

  Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩa là thấy ai có cái gì tốt, cái gì lành, cái gì hạnh phúc, chúng ta đều hoan hỷ phát tâm vui mừng như chính mình được và cố công giúp đỡ khiến họ được toàn vẹn.

  >>> Xem thêm
 • Nhân quả
  Nhân quả

  Trên đời này mỗi một sự tình xảy ra đều có nguyên nhân của nó, đây được xem là định luật căn bản nhất của vũ trụ và vận mệnh của con người cũng là tuân theo định luật này.

  >>> Xem thêm
 • Đánh cuộc
  Đánh cuộc

  Thuở xưa có đôi vợ chồng, ngày nọ làm ba cái bánh, mỗi người ăn một cái rồi, còn thừa một cái, hai người đánh cuộc với nhau rằng: Ai muốn ăn cái bánh ấy thì phải không nói một câu; nếu ai nói trước tức là thua cuộc, không được ăn cái bánh còn thừa. Thế rồi hai vợ chồng trọn ngày nín thinh không nói một tiếng.

  >>> Xem thêm
 • Người không biết sám hối và không nhận sự sám hối
  Người không biết sám hối và không nhận sự sám hối

  Người biết lỗi xin cầu xám hối mà không chịu tha thứ là kẻ ngu si, thiếu trí tuệ sẽ chịu khổ lâu dài như lời dạy của Thế Tôn như sau:

  >>> Xem thêm
 • Phật dạy: Chỉ cần làm điều này sẽ giúp cải tâm để dung mạo xinh đẹp
  Phật dạy: Chỉ cần làm điều này sẽ giúp cải tâm để dung mạo xinh đẹp

  Khuôn mặt xinh đẹp là một loại phúc báo. Dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người.

  >>> Xem thêm
 • Người tu nên chọn pháp môn phù hợp với căn cơ của mình
  Người tu nên chọn pháp môn phù hợp với căn cơ của mình

  Phật pháp là thuốc. Tám vạn bốn ngàn pháp môn giống như vào tiệm thuốc, thấy các món thuốc bày la liệt nhiều ngần ấy, quý vị có thể uống hết hay chăng? Có dám uống hay chăng?

  >>> Xem thêm
 • Thiền định có thể đảo ngược quá trình lão hóa của bộ não
  Thiền định có thể đảo ngược quá trình lão hóa của bộ não

  Steve Jobs có một phương pháp đã được chứng minh là có thể đảo ngược quá trình lão hóa của bộ não. Phương pháp này cũng giúp nhà sáng lập Apple có thể giảm căng thẳng, tăng cường sự minh mẫn và khả năng sáng tạo. Đó chính là thiền định.

  >>> Xem thêm
Audio