Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • "Những quốc gia đáng sống" của Liên Hiệp Quốc

  Việt Nam đứng thứ 124/125 đất nước được xếp hạng, thấp hơn nhiều các quốc gia ở Đông Nam Á. Trong khi danh hiệu "Quốc gia đáng sống nhất" thuộc về Ireland.

  >>> Xem thêm
 • Sống trong thế gian với Phật pháp
  Sống trong thế gian với Phật pháp

  Hầu hết mọi người vẫn không biết bản chất của thiền tập. Họ nghĩ rằng chỉ có thiền đi, thiền ngồi và nghe pháp là sự thực hành. Điều này đúng, nhưng đây chỉ là hình thức thực tập bên ngoài.

  >>> Xem thêm
 • Chiêm ngưỡng những con đường lãng mạn nhất thế giới
 • Vua Lưu Ly và dòng họ Thích
  Vua Lưu Ly và dòng họ Thích

  Một thời, đức Phật ngự tại vườn Lộc Uyển nước Ba La Nại, bấy giờ, đức Phật mới thành đạo chưa được bao lâu, khi đó Vua Ba Tư Nặc mới nối ngôi. Vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng: “Nay ta mới nối ngôi, ta nên cưới con gái dòng họ Thích, nếu được cho cưới, thật vừa lòng ta, nếu không bằng lòng, ta sẽ áp lực bức bách.”

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Duy Nghiễm - Dược Sơn (751-834)
  Thiền sư Duy Nghiễm - Dược Sơn (751-834)

  Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm mười bảy tuổi, Sư theo Thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn Triều Dương xuất gia. Ðời Ðường niên hiệu Ðại Lịch thứ tám (774 T.L.) Sư thọ đại giới nơi Luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học thông kinh luận, nghiêm trì giới luật.

  >>> Xem thêm
 • Thế nào là 5 kết sử che đậy tâm người?
  Thế nào là 5 kết sử che đậy tâm người?

  Đây là những trở ngại về tinh thần ngăn chặn hành giả tiến đến Niết Bàn, cũng gọi là năm Triền cái (Ngũ cái) hay năm ấm (Ngũ ấm), gồm:

  >>> Xem thêm
 • Hiện tại vui tương lai vui
  Hiện tại vui tương lai vui

  Kinh Phật đưa ra tình huống rất nhiều người do tu tập nhiều đời nhiều kiếp, khi sinh ra, các năng lực của hạt giống thiện, căn tu có sẵn nên lòng tham, lòng sân, lòng si không nhiều. Nếu họ sinh ra trong môi trường tốt, phát triển đời sống tâm linh, dù không đi tu thì cũng trở thành những người gương mẫu trong xã hội, làm rất nhiều việc, dấn thân phục vụ mà không hề kể công, ỷ lại hay thỏa mãn tự hào. Họ trở thành con người hoàn toàn vô ngã với tấm lòng rất bao la.

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình
  Đức Phật và sự yên lặng trước những câu hỏi siêu hình

  Có một số câu hỏi đã được nêu lên để hỏi Đức Phật, nhưng Ngài không trả lời vì đó là những câu hỏi đặt sai và vô ích. Bám viu vào những câu hỏi ấy bằng những biện luận thuần lý sẽ rơi vào cạm bẫy của sự hiểu biết quy ước, công thức và nhị nguyên. Cạm bẫy ấy sẽ đưa đến tranh luận vô tận và thắc mắc tiếp nối nhau, đánh lạc hướng sự tu tập.

  >>> Xem thêm
 • Chịu phạt chứ không nói dối
  Chịu phạt chứ không nói dối

  Triều nhà Tống, tại Đông kinh, phủ Thiên Ninh, huyện Phù Dung, có Thiền sư Đạo Giai.

  >>> Xem thêm
 • Thiền sư Thần Hội
  Thiền sư Thần Hội

  Sư họ Cao, quê ở Tương Dương. Lúc nhỏ theo thầy học Nho, Sư thông suốt Ngũ kinh, hiểu rành Lão Trang, sau nghiên cứu Phật pháp. Sư theo Pháp sư Hạo Nguyên ở chùa Quốc Xướng tại phủ nhà xuất gia, học thông Kinh Luật.

  >>> Xem thêm
 • Chàng trai có cô vợ diễn viên nhào lộn
  Chàng trai có cô vợ diễn viên nhào lộn

  Ðức Thế Tôn dạy những lời này khi Ngài đang ở tại Trúc Lâm, liên quan đến Uggasena.

  >>> Xem thêm
 • Thiên mệnh, định mệnh, số mệnh, hay nghiệp quả
  Thiên mệnh, định mệnh, số mệnh, hay nghiệp quả

  Dựa theo tinh thần Phật giáo, con người tự mình có thể làm chủ mạng sống của mình, chính mình ban vui hay giáng họa cho mình chớ Phật trời không can dự vào căn nghiệp của mình được.

  >>> Xem thêm
Audio