Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Kiếp trược
  Kiếp trược

  Trong hiện cảnh, thế giới chúng ta đang sống đây luôn có những biến động như thiên tai bão lụt… liên tục.

  >>> Xem thêm
 • Liên minh ma quỷ
  Liên minh ma quỷ

  Thuở xưa, có một Tỷ-kheo bị tẩn xuất, ảo não buồn rầu, vừa đi vừa than khóc. Dọc đường, Tỷ-kheo ấy gặp một con quỷ vốn phạm pháp cũng bị Tỳ Sa Môn Thiên vương tẩn xuất.

  >>> Xem thêm
 • Một ngọn núi ba con đường
  Một ngọn núi ba con đường

  Thuở xưa có một ngọn núi, trên đó có thờ đức Phật trong một ngôi chùa rất linh thiêng, mầu nhiệm. Ai lên tới đó, vào chùa lễ Phật thì xin gì được nấy. Nhưng đường lên núi rất khó đi, lại có đến ba con đường A, B, C. Người mạnh chân đi con đường A, ai yếu hơn một chút đi con đường B, ai yếu quá thì theo đường C.

  >>> Xem thêm
 • Nữ giới trong kinh đại thừa
  Nữ giới trong kinh đại thừa

  Thiên nữ trong kinh Duy Ma Cật, Long nữ trong kinh Pháp Hoa là nữ nhân thuộc cõi trời và rồng, không phải người nữ như chúng ta.

  >>> Xem thêm
 • Người chăn bò Nanda
  Người chăn bò Nanda

  Khi còn tại gia tôn giả Nanda là một thanh niên chăn bò mướn. Ngày ngày, Nanda dẫn bò đến ăn cỏ bên bờ sông Hằng thuộc địa phận xứ Kosambi. Lúc ấy gặp dịp đức Thế tôn trú tại đấy, cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị.

  >>> Xem thêm
 • Chỉ tâm chẳng sanh diệt là tuyệt đối
  Chỉ tâm chẳng sanh diệt là tuyệt đối

  Trong cuộc đời tương đối vẫn có cái tuyệt đối mà ít ai biết đến.

  >>> Xem thêm
 • Thắng mình là trên hết
  Thắng mình là trên hết

  Trong kinh Pháp Cú, câu 103 Đức Phật có dạy:

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa Đức Phật thành Đạo
  Ý nghĩa Đức Phật thành Đạo

  Phật giáo Đại thừa thấy Phật bằng niềm tin. Niềm tin là căn lành. Kế đến thấy Phật bằng trực giác và cuối cùng thấy Phật bằng trí tuệ là thành đạo. Không có niềm tin không thấy đạo được.

  >>> Xem thêm
 • Đức Phật dạy quan sát
  Đức Phật dạy quan sát

  Đức Phật dạy chúng ta quan sát sinh và diệt của thân và tâm.

  >>> Xem thêm
 • Không lầm nhân quả
  Không lầm nhân quả

  Muốn vui phải tránh tạo nhân ác, muốn hạnh phúc phải tạo nhân lành nhân tốt, đó là nhân quả rõ ràng.

  >>> Xem thêm
 • Nước sơn
  Nước sơn

  Phải quán sát thân trong thân, những gì xảy ra trong thân hãy nhìn kỷ nó. Nếu chỉ nhìn bên ngoài sẽ không thấy rõ.

  >>> Xem thêm
 • Lão hồ ly
  Lão hồ ly

  Xưa kia, có một lão Hồ ly biến thành người đến hỏi Tổ Đại Sư Bá Trượng rằng:

  >>> Xem thêm
Audio