Tìm kiếm

Phật Giáo & Đời Sống

 • Niệm Phật vì phát vô thượng Bồ-đề tâm
  Niệm Phật vì phát vô thượng Bồ-đề tâm

  Đản hoài đích thật của đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát vòng sinh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên, người niệm Phật cần phải phát Bồ-đề tâm, tức là phát khởi cái tâm mong cầu quả vị Phật A-di-đà. Quả vị ấy là cứu cánh tối thượng, không còn có gì hơn, siêu việt cả hàng Thanh văn, Duyên giác, nên phát tâm như vậy còn gọi là phát vô thượng Bồ-đề tâm.

  >>> Xem thêm
 • Ý nghĩa khoa học của tư thế hoa sen
  Ý nghĩa khoa học của tư thế hoa sen

  Thiền là những hình thức tập trung tư tưởng để điều hòa cảm xúc, hòa hợp thân và tâm, nâng cao tâm thức để thể nhập vào chân tánh thanh tịnh. Điều cơ bản nhất của quá trình hành thiền là luôn tỉnh giác, quan sát, để biết được điều gì đang xảy ra nơi thân và tâm.

  >>> Xem thêm
 • 100 điều đạo đức của người Phật tử tại gia
  100 điều đạo đức của người Phật tử tại gia

  Trước khi đi theo đạo Phật, bạn cần phải tìm hiểu, suy tư lời Phật dạy và luật tắc đạo đức này. Chỉ khi nào bạn nhận thấy rằng đạo Phật là lý tưởng, là chân lý, là sự sống, là sự trưởng thành đạo đức và trí tuệ, bạn hãy phát nguyện trở về sống với gia đình của đạo Phật.

  >>> Xem thêm
 • Nghệ thuật buông xả
  Nghệ thuật buông xả

  Dòng cảm xúc hận thù tùy thuộc rất nhiều vào thái độ sống và tâm lý ứng xử của con người. Cũng trong một biến cố, nỗi khổ niềm đau như nhau, thế mà có người có thể quên đi trong vòng vài ngày, có người vài năm, có người vài mươi năm, có người mang theo đến đời sau, khi sanh ra tiếp tục mang hận thù mà mình không hề biết tại sao mình lại hận thù họ.

  >>> Xem thêm
 • Cúng dường Tam Bảo
  Cúng dường Tam Bảo

  Cúng dường Tam Bảo: Người Phật Tử nhớ ơn Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng, nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ.

  >>> Xem thêm
 • Vị quan thường làm mười điều thiện
  Vị quan thường làm mười điều thiện

  Vào đời nhà Minh, ở Trung Quốc có một vị quan rất nhân từ độ lượng, tên là Dương Tuần. Trong suốt mười năm trời, ông ta thường làm mười điều thiện để cứu giúp mọi người.

  >>> Xem thêm
 • Biết sống một mình
  Biết sống một mình

  Ta sống trong đời, nhiều căng thẳng, bực dọc, chúng ta tìm đến chùa để mong tìm sự giải thoát, nhưng vô tình không biết buông xả những gánh nặng trong tâm. Trước khi bước vào cổng chùa, chúng ta nhớ đặt những gánh nặng thế gian (việc làm, gia đình, tình cảm, thế gian, ...) ở bên ngoài. Vào chùa là để cho tâm nghỉ ngơi, lấy sức để khi ra về có sự khỏe khoắn sáng suốt giải quyết vấn đề.

  >>> Xem thêm
 • Tỉnh thức để rũ bỏ
  Tỉnh thức để rũ bỏ

  Hành động nào quan trọng nhất trong đời bạn? Thi đỗ, mua xe, mua nhà hay thăng quan tiến chức?

  >>> Xem thêm
 • Tu hành phải tinh tấn
  Tu hành phải tinh tấn

  Hôm nay là ngày đầu của mùa an cư, tôi có vài điều nhắc nhở Tăng Ni để quí vị tu hành được tăng tiến. Trước hết tôi nói về phần an cư, sau nhắc về phần tu hành phải tinh tấn.

  >>> Xem thêm
 • Người đi chùa thông minh
  Người đi chùa thông minh

  Có những vị trước khi biết đi chùa và tu học thì gia đình bình yên, nhưng sau khi đã đi chùa và bắt đầu biết tu học thì gia đình bắt đầu dậy sóng, không có bình yên.

  >>> Xem thêm
 • Dũng cảm, thanh bảo kiếm chặt đứt mọi gian nan
  Dũng cảm, thanh bảo kiếm chặt đứt mọi gian nan

  Trong tự điển của người dũng cảm, hoàn toàn không tồn tại hai chữ “khó khăn”, cho nên có thể kiên cường đối mặt với mọi thử thách gian nguy, sẽ mãi không lùi bước, sẽ mãi không khuất phục.

  >>> Xem thêm
 • Bát tà đạo, con đường đưa tới khổ đau
  Bát tà đạo, con đường đưa tới khổ đau

  Có thể là từ trước đến nay chưa có ai nói khổ tập (nguyên nhân của nỗi khổ) là lề lối sống. Khổ đau là do lối sống của ta dựa trên những tà kiến. Ví dụ, nếu thấy ta và con ta là hai thực thể khác nhau mà không thấy được con ta là sự tiếp nối của ta, thì cái thấy này là tà kiến.

  >>> Xem thêm
Audio